Aktuality - ZŠ Gajdošova

Aktuality

Výuka žáků 2.stupně je připravena

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, milí žáci 6., 7. a 8. ročníků!

Podařilo se nám v rekordním čase připravit smysluplnou koncepci červnového vzdělávání a oznamujeme, že jsme schopni vám poskytnout tuhle alternativu od pondělí 8.6. do čtvrtka 25.6. včetně. Škola bude pro vás otevřená od pondělí do čtvrtka, pátek si necháme na domácí přípravu. Cílem naší koncepce je procvičit s vámi český jazyk a matematiku, konverzovat v angličtině a konzultovat v ostatních naukových předmětech.

Číst dál: Výuka žáků 2.stupně je připravena

V pondělí začíná výuka 1.stupně

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

v pondělí 25.5. startuje dobrovolná účast na výuce pro žáky prvního stupně u nás na ZŠ Gajdošova. Podrobné informace týkající se vašich dětí jste během noci z úterý na středu obdrželi na vaše maily, které jste uváděli v přihláškách. Jen si dovolujeme připomenout, že krom učení a svačiny musí první den žáci přinést i podepsané čestné prohlášení a podepsaný souhlas s podmínkami nástupu do školy. Bez těchto dokumentů nemůže být žák do školy vpuštěn a pokud se vám stane, že je necháte doma, prosím počkejte s dítětem před školou a naši asistenti s vámi vše dořeší.

Přihlásilo se tři čtvrtiny všech žáků, což je asi 300, z toho 200 žáků bude ve škole i obědvat. Logisticky je celá akce poměrně náročná a proto se prosím snažte být dochvilní. Pokud se opozdíte, budete se muset dostavit na vrátnici a tam se už o vás postaráme, ale bude to pro nás představovat jisté komplikace a tím pádem od vás vyžadovat jistou míru trpělivosti.

Přes všechny komplikace věřím, že pobyt ve škole bude mít pro žáky i vás rodiče pozitivní hodnotu.

Viru zmar, rouškám zdar!

Otevření školy pro žáky prvního stupně

Vážení rodiče žáků 1.stupně.

Dnes je tomu přesně dva měsíce, co na svých bedrech nesete práci, kterou máme vykonávat my učitelé, asistenti, vychovatelé ve škole. Chtěl bych vám touto cestou upřímně poděkovat za to, jakým způsobem jste se k tomu postavili, a jak jste nám byli nápomocni při situaci, na kterou nikdo z nás připraven nebyl a která nemá ani oporu ve stávajících zákonných normách. Klobouk dolů před vámi.

Je mou příjemnější povinností oznámit vám, že jsme se na ZŠ Gajdošova rozhodli učinit tomu celému konec. Na základě zpětné vazby od rodičů a od zaměstnanců školy jsme změnili náš koncept dobrovolné výuky žáků prvního stupně. Nechceme přebudovat naši školu na hlídárnu dětí a chceme dělat to, co nás baví a co umíme a to je vzdělávat zase naše žáky.

Tímto oznamujeme, že nabízíme účast žáků prvního stupně ve škole v tzv. školních skupinách úplně všem žákům našeho prvního stupně a byli bychom moc rádi, kdyby co největší počet žáků a rodičů tuhle podanou ruku využilo.

Číst dál: Otevření školy pro žáky prvního stupně