Organizace školního roku 2020/21

Prázdniny a státní svátky:

•    vyučování ve školním roce 2020/21 začne v úterý 1. 9. 2020
•    pondělí 28. 9. 2020 státní svátek
•    středa 28. 10. 2020 státní svátek
•    podzimní prázdniny -  29. 10. až 30. 10. 2020
•    úterý 17. 11. 2020 státní svátek
•    vánoční prázdniny  - středa 23. 12. 2020 až neděle 3. 1. 2021
•    pololetní prázdniny - pátek 29. 1. 2021
•    jarní prázdniny – 22. 2. 2021 až 28. 2. 2021
•    velikonoční prázdniny – čtvrtek 1. 4. 2021
•    pátek 2. 4. 2021 státní svátek
•    pondělí 5. 4. 2021 státní svátek
•    hlavní prázdniny – středa 1. 7. 2021 až úterý 31. 8. 2021
•    vyučování ve školním roce 2021/22 začne ve středu 1. 9. 2021

Plánovaná setkávání s rodiči a zákonnými zástupci žáků:

•    plenární schůze Spolku rodičů - pondělí 7. 9. 2020 16:15 v jídelně školy
•    setkání se třídními učiteli - pondělí 7. 9. 2020 ve třídách:
     1.stupeň 17:00 až 17:30
     2.stupeň 17:30 až 18:00

•    hovorové hodiny pro rodiče žáků běžných tříd 2. stupně (možnost sejít se s vyučujícími a probrat hodnocení a výsledky žáka) – pondělí 23. 11. 2020 - RUŠÍ SE!!! (COVID)
•    individuální pohovory pro rodiče žáků 1. stupně běžných tříd a rodiče žáků Montessori tříd – listopad – prosinec (konkrétní rozpis časů zajišťují třídní učitelé)
•    schůzka rodičů žáků 9. ročníku – pondělí 11. 1. 2021 (téma formality přijímacího řízení na SŠ) - ZRUŠENO - rodiče obdrží podrobnou informaci a bude vypsána on-line konzultace
•    hovorové hodiny pro rodiče (možnost sejít se s vyučujícími a probrat hodnocení a výsledky žáka) – pondělí 26. 4. 2021 - ZŘUŠENO - rodičům bude umožněna on-line konzultace, žáci 4.-9.ročníku běžných tříd mají v e-žk nově čtvrtletní hodnocení přístupu žáka k předmětu
•    Setkání žáků a rodičů jednotlivých tříd – 31. 5. 2021 až 25. 6. 2021 (termín, čas a místo konání bude pro každou třídu dopředu upřesněno) - s ohledem na epidemickou situaci bohužel ZRUŠENO

Dny otevřených dveří:

•    Bohužel v letošním školním roce nemohou proběhnout  - děkujeme za pochopení

Zápis do 1.tříd:

•    listopad – duben pravidelná odpolední setkávání předškoláčků ve škole (aktivity Pohádková škola a Klubík Montessori – bližší info v říjnu zde)
•    sběr přihlášek ke vzdělávání elektronicky + poštou pondělí 26. 4. 2021 až 30. 4. 2021
•    sběr přihlášek osobně úterý 27. 4. 2021 až čtvrtek 29. 4. 2021 vždy od 15:00 do 17:30 s možností Konzultace se členy poradenského týmu a vedením školy (bližší info v průběhu března zde)

Pedagogické rady:

•    středa 2. 9. 2020
•    středa 18. 11. 2020 (on-line)
•    čtvrtek 21. 1. 2021 (do 20. 1. uzavřené známky) (on-line)
•    pondělí 19. 4. 2021 (on-line)
•    středa 23. 6. 2021 (do 22. 6. uzavřené známky)

Školy v přírodě/projektové týdny/adaptační a výukové pobyty:

•    adaptační kurzy:
     14. 9. 2020 až 16. 9. 2020 6.A+6.B
     16. 9. 2020 až 18. 9. 2020 7.M

•    lyžařské výcvikové kurzy:
     pondělí 15. 3. 2021 až pátek 19. 3. 2021výběr žáků 3. až 5. ročníku - ZRUŠENO BEZ NÁHRADY
     neděle 7. 2. 2021 až pátek 12. 2. 2021 7.A+7.B - ZRUŠENO BEZ NÁHRADY
     neděle 21. 3. 2021 až pátek 26. 3. 2021 7.M+8.M - ZRUŠENO BEZ NÁHRADY

•    ŠVPř a projektové týdny - pondělí 17. 5. 2020 – pátek 21. 5. 2020 (s výjimkou zimních ŠVPř a výukových pobytů Montessori) - ZRUŠENO BEZ NÁHRADY