Organizace školního roku 2018/19

Prázdniny:
Třídní schůzky
Hovorové hodiny
Pohovory v Montessori třídách
Dny otevřených dveří
Pedagogické rady
Zvonění