Žákovský parlament

Žákovský parlament je místo, kde mají žáci naší školy, možnost zapojit se do aktivního života školy. Úkolem žákovského parlamentu je podílet se na řešení problémů, které se ve škole mohou objevit. Žákovský parlament usiluje o zlepšení klimatu ve školním prostředí, reprezentuje názory žáků školy, informuje ostatní žáky o fungování a činnostech parlamentu, aktivně se zapojuje do chodu školy. Organizuje akce ve škole i mimo ni.

Členové parlamentu jsou zástupci 4. – 9. tříd., kteří si volí svého předsedu a místopředsedy pro I. a II. stupeň.

Fungování parlament uzastřešují Ondřej Kadlec a Eliška Čejková.

Žákovský parlament se schází 1x týdně ve středu 7.00.


PODCHOD

Jak jsme vás již informovali, žákovský parlament se rozhodl, že se pokusí o zvelebení podchodu na Staré osadě. Podnikli jsme další kroky, se kterými bychom vás chtěli seznámit.

Aktuality můžete také sledovat na facebookových stránkách: Podchod Židenice. Odkaz zde: https://www.facebook.com/Undergroundwalk/?fref=ts

________________________________________________________________________________________________________________________

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.