Důležité informace pro rodiče předškoláčků


Na této stránce budeme v průběhu roku zveřejňovat důležité informace týkající se předškoláčků - bude opět probíhat Klubík Montessori (pro budoucí zájemce o vzdělávání v Montessori třídách) i Pohádková škola (pro budoucí zájemce o vzdělávání v běžných třídách). Aktuality týkající se zápisu prvňáčků na příští školnírok najdete podsamostatným odkazem v sekci "žákům a rodičům". 


Rozdělení budoucích prvňáčků do tříd ve školním roce 2020/2021

Podle identifikačního číla přihlášky ke vzdělávání můžete zjistit, ve které třídě se bude vzdělávat ve školním roce 2020/2021 vaše dítě v prvním ročníku. Třídy I.A a I.B jsou běžné, třídy I.M, II.M a III.M jsou naše třídy prvního trojročí montessori, kde jsou žáci vzděláváni spolu se spolužáky z 2. a 3.ročníku (římská číslice tedy neoznačuje ročník, ale je pouhým názvem třídy). Anonymizovaný seznam naleznete zde.

 

Seznam pomůcek pro prvňáčky na školní rok 2020/2021

Veškeré pracovní sešity pro žáky prvních tříd nakupuje vždy škola. Škola dále vybaví prvňáčky pomůckami v hodnotě 200Kč. To vše pochopitelně nestačí a tak vedle aktovek bude potřeba prvňáčkům přikoupit ještě další pomůcky. jejich seznam najdetet v přiložených souborech:

 


 Pohádková škola 2020/2021

Zveme budoucí prvňáčky, kteří hodlají navštěvovat naše běžné třídy, do letošní Pohádkové školy. Ta je hravou formou seznámí s prostředím školy, s učiteli a se svými budoucími spolužáky.

První setkání proběhne v úterý 1. prosince v 16 hodin na ZŠ Gajdošova.

Další setkání proběhnou vždy každé druhé úterý. Poslední setkání proběhne 30. března 2021. Učitelé si vyzvednou děti v 15:55 h u vrátnice a zpět je přivedou v 17:00 h.

S sebou přezůvky.

V případě zájmu nás kontaktujte na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Do e-mailu uveďte jméno dítěte, datum jeho narození a vaše telefonní číslo. Děkujeme.

Těšíme se na setkání a spolupráci.


 

 

Klub dětí Montessori 2020/2021

I v tomto školním roce bude probíhat Klubík Montessori, jenž je určen předškoláčkům, kteří se chystají k zápisu na naši školu do tříd Montessori. Klubík bude probíhat od listopadu do dubna.

Pokud máte zájem, aby Váš potomek Klubík Montessori navštěvoval, je třeba tuto skutečnost sdělit do 30. 10. 2020 a zaslat tyto údaje: jméno dítěte, jméno zákonného zástupce a kontakt (e-mail a telefonní číslo) na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předpokládaný časový harmonogram klubíku:

1. skupina:

14:30 (vyučující si vyzvednou děti na vrátnici), 14:35 – 15:35 práce dětí ve třídách Montessori, 15:40 (doprovod si přebírá děti na vrátnici).

2. skupina:

16:00 (vyučující si vyzvednou děti na vrátnici) 16:05, 17:05 práce dětí ve třídách Montessori, 17:10 (doprovod si přebírá děti na vrátnici)

Termíny setkání:
9. 11., 14. 12., 11. 1., 8. 2., 8. 3., 12. 4.

Potvrzení o zařazení do skupiny a podrobné informace o první schůzce pošleme 2. listopadu. Následně bude třeba uhradit částku 480,- na účet spolku Škola Montessori – info obdržíte.
O případné možnosti náhrady budeme informovat zákonné zástupce, kteří dítě omluví prostřednictvím e-mailu.

Těšíme se na setkání
Kolektiv Montessori na ZŠ Gajdošova