poslední přihlášky a odhlášky stravy v roce 2019

Poslední možné odhlášky a přihlášky obědů a svačin ke konci kalendářního roku 2019 jsou možné do úterý 17.12. 2019 do 12 hod.

Po tomto termínu již nelze odhlašovat a přihlašovat stravu z důvodu účetních uzávěrek a objednávek zboží. Stravu v případě nemoci si lze vyzvednout do jídlonosiče.

V pátek 20.12. 2019 nebude svačina. Obědy se vydávají v čase od 10.45 -13.15 hod.

Kolektiv školní jídelny přeje všem strávníkům krásné Vánoční prázdniny

vedoucí ŠJ, Simona Janoušková