Důležitá informace pro rodiče žáků 9.ročníku

Vážení rodiče žáků 9. ročníku, 

srdečně vás všechny zdravím a věřím, že se ve vašich rodinách těšíte zdraví. 

Vláda dne 30.4.2020 vydala krizové opatření (ke stažení zde). Přítomnost žáků ve škole na vzdělávání a na akcích pořádaných školou je stále zakázána a tedy výuka ve smyslu Školského zákona nadále neprobíhá, avšak žákům 9.ročníku je umožněno za předem specifikovaných podmínek, které musí škola zajistit, přítomnost ve škole ve skupinách v počtu max. 15 žáků a to zejména za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu (podmínky pro skupiny žáků ke stažení zde). 

Podmínkou pro účast ve školní skupině bude podepsané čestné prohlášení (zde). Rodič by si měl možnost účasti svého dítěte rozmyslet nejpozději do středy 6.5., přičemž kdo nebude zařazen do skupiny nejpozději 11.5., už do ní zařazen být nemůže a o možnost dobrovolné účasti ve škole přichází.

 

Ministerstvo dále stanovilo tyto rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

 

S ohledem na fakt, že celá řada vyučujících patří ve smyslu těchto rizikových faktorů do rizikové skupiny a s ohledem na fakt, že dobrovolná účast na vzdělávání žáků 9.ročníku má být primárně zaměřena na přípravu na přijímací zkoušky, vám oznamuji, že takové skupiny vytvoříme a budou se ve škole přítomni 2x týdně (pravděpodobně úterý a čtvrtek) po dobu minimálně dvou, avšak maximálně čtyř vyučovacích hodin, tedy od 8:00 do 10:00, případně maximálně do 11:40 (konkrétní čas bude upřesněn na základě zájmu). Probíhat budou pouze předměty český jazyk a matematika. Dále upozorňujeme, že se žáky mohou pracovat i jiní pedagogičtí zaměstnanci, než je doposud v předmětech matematika a český jazyk vyučovali. Rovněž s ohledem na zajištění on-line výuky ve třetím trojročí Montessori oznamujeme, že nebude vytvořena speciální skupina Montessori žáků a případní zájemci z 9.M budou zařazeni do skupin spolu s ostatními žáky 9. ročníků. Složení školních skupin tedy s největší pravděpodobností nebude odpovídat složení třídních kolektivů. Žákům nebudeme minimálně do 25.5. zajišťovat ani stravování ve školní jídelně, protože s ohledem na délku jejich přítomnosti ve škole to nebude potřeba.

 

Z podmínek, které jsou výše uvedeny dále plyne, že žáci budou sedět v lavicích po jednom, pak nemusí mít roušku. Jakmile budou ve společných prostorách, nebo půjdou na záchod, musí mít roušku. Roušky mají mít svoje a to nejméně dvě a mají mít sáček na jejich odložení v době, kdy je nebude nutné používat.

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, tímto se na  vás obracím se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku (odkaz zde), ve kterém mi oznámíte, zda vaše dítě do takové skupiny nastoupí a nebo zda s ním nemáme při organizaci skupin počítat. Na dotazník prosím odpovězte nejpozději 6. 5. 2020 do 12:00. Bez toho, že bychom znali počet zájemců nejsme schopni pokračovat v další organizaci tohoto dobrovolného vzdělávání.

 

 s úctou 

 

Mgr. Rostislav Novotný - ředitel školy