Otevření školy pro žáky prvního stupně

Vážení rodiče žáků 1.stupně.

Dnes je tomu přesně dva měsíce, co na svých bedrech nesete práci, kterou máme vykonávat my učitelé, asistenti, vychovatelé ve škole. Chtěl bych vám touto cestou upřímně poděkovat za to, jakým způsobem jste se k tomu postavili, a jak jste nám byli nápomocni při situaci, na kterou nikdo z nás připraven nebyl a která nemá ani oporu ve stávajících zákonných normách. Klobouk dolů před vámi.

Je mou příjemnější povinností oznámit vám, že jsme se na ZŠ Gajdošova rozhodli učinit tomu celému konec. Na základě zpětné vazby od rodičů a od zaměstnanců školy jsme změnili náš koncept dobrovolné výuky žáků prvního stupně. Nechceme přebudovat naši školu na hlídárnu dětí a chceme dělat to, co nás baví a co umíme a to je vzdělávat zase naše žáky.

Tímto oznamujeme, že nabízíme účast žáků prvního stupně ve škole v tzv. školních skupinách úplně všem žákům našeho prvního stupně a byli bychom moc rádi, kdyby co největší počet žáků a rodičů tuhle podanou ruku využilo.

Co jsme schopni nabídnout?

 1. Pro všechny žáky prvního stupně dopolední vyučovací blok v rozsahu čtyř vyučovacích hodin každý den (a tedy už žádnou povinnou práci na doma).
 2. Odpolední volnočasový blok pro žáky 1. až 3. ročníku do 16:00 (pro starší žáky bohužel nejsme schopni toto zabezpečit s ohledem na podmínky stanovené ministerstvem) - nejedná se formálně o školní družinu, ale práce se žáky se bude odehrávat v režimu ŠD.
 3. Stravování ve školní jídelně (teplý oběd s polévkou) za obvyklou cenu (jako doposud) pro žáky, kteří budou navštěvovat i odpolední blok + další případné žáky, kteří odpolední blok navštěvovat nebudou až do naplnění možné kapacity (rozhodne věk dítěte s tím, že mladší má přednost před starším).

 Kdo bude se žákem pracovat?

 1. Každá třída bude rozdělena na dvě skupiny. O tyto dvě skupiny se bude starat třídní učitel a další pedagog, kteří si budou moci skupiny efektivně střídat, což znamená, že každý žák se potká každý den se svým třídním učitelem (první trojročí Montessori bude organizováno po ročnících a režim bude upřesněn).
 2. V odpoledním bloku budou se žáky pracovat vychovatelky školní družiny a asistenti pedagogů.

 Co nebudeme schopni nabídnout a zajistit?

 1. Nebudeme schopni garantovat plnou podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, určitě pak nebudeme schopni poskytnout práci dalšího pedagoga.
 2. Žáci nebudou mít šatny a nebudou mít přístup do šatních skříněk. Nebudou se tedy přezouvat - prosíme o výběr obuvi vhodné s ohledem na počasí a délku pobytu ve škole, případně by si žák mohl nosit přezůvky každý den s sebou, přezout se před třídou a boty si dát ke své lavici do třídy do vhodného obalu.
 3. Výuka tělesné výchovy je zakázána.
 4. Výuka všech skupin nemůže začít naráz - příchod do školy bude probíhat různými vchody v různých časech (od 7:40 do 8:30 - rozpis bude dán).
 5. Nebudeme schopni zajistit vyzvedávání žáků ze školní skupiny (rodiče mají vstup do budovy zakázán). Ti co nebudou mít odpolední blok, odcházejí domů sami. Žáci v odpoledním bloku budou končit v 16:00 a vychovatel je zavede před školu směrem k ulici Gajdošova a budou moci odejít domů (rodič může počkat před školou). Pokud budete chtít, aby vaše dítě odešlo dříve, vybavíte ho podepsaným lístečkem a my ho v danou dobu pustíme ze školy.
 6. V řadě místností nebudeme schopni zajistit bezpečný rozestup žáků a vyučovací metody, které na naší škole převažují, to často ani nebudou umožňovat a proto je možné, že budou muset mít žáci roušky i při práci ve třídě. Jak se vyvinou doporučení epidemiologů a zda dojde k uvolnění v tomto směru nelze předjímat. Každý žák má mít na den minimálně dvě roušky a sáček na jejich odkládání.
 7. Žák není sádrovým trpaslíkem, musí chodit na záchod, pohybuje se po chodbě a ve společných prostorách školy a má normální lidské potřeby. Žáci budou poučeni o tom, že se nemají míchat navzájem ve skupinách, ale každému, kdo kdy viděl školu, musí být jasné, že tento pokyn půjde jen obtížně zcela dodržet - budeme se pochopitelně ze všech sil snažit o dodržení tohoto pokynu (který jinak pár metrů od školy pozbývá platnosti a tím i jakéhokoli hlubšího smyslu).

 Jak a do kdy se do školní skupiny přihlásit?

 1. Závaznou přihlášku provedete prostřednictvím Google formuláře zde .
 2. Přihlášku je třeba vyplnit nejpozději do pátku 15.5. do 20:00.
 3. Podmínkou vstupu do skupiny bude podepsané čestné prohlášení (zde prosím stáhněte a vytiskněte),které si každý žák donese v pondělí 25.5. s sebou do školy.

 Jak to bude s dálkovou výukou těch žáků, kteří se do školní skupiny nepřihlásí?

Žák i nadále bude dostávat úkoly a bude mu poskytována jistá míra zpětné vazby, ale dá se očekávat, že s ohledem na každodenní zapojení více než padesáti pedagogických pracovníků nebude již na dálkové aktivity tolik časového prostoru.

 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, věříme, že naše rozhodnutí jak se k celé situaci postavit uvítáte a bude pro vás a vaše děti přínosné, byť si uvědomujeme, že někteří z vás budou mít obavy nebo jiné osobní důvody, proč dítě do školní skupiny nepřihlásit. Vše si prosím dobře rozmyslete. Přihlásit dítě do školní skupiny, je vaše dobrovolné svobodné rozhodnutí, budeme však rádi, pokud dostaneme důvěru ke vzdělávání vašich dětí.

 

S úctou

 

Mgr. Rostislav Novotný - ředitel školy