Výuka žáků 2.stupně je připravena

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, milí žáci 6., 7. a 8. ročníků!

Podařilo se nám v rekordním čase připravit smysluplnou koncepci červnového vzdělávání a oznamujeme, že jsme schopni vám poskytnout tuhle alternativu od pondělí 8.6. do čtvrtka 25.6. včetně. Škola bude pro vás otevřená od pondělí do čtvrtka, pátek si necháme na domácí přípravu. Cílem naší koncepce je procvičit s vámi český jazyk a matematiku, konverzovat v angličtině a konzultovat v ostatních naukových předmětech.

 

K tomu, abyste mohli školu navštěvovat, je třeba vyplnit dotazník, který je odeslán na vaše školní maily (pozor, dotazník lze vyplnit jen přímo z těchto mailů - pokud nastanou problémy, může vás rodič přihlásit i mailem nabo zprávou v AES z rodičovského účtu). První den si s sebou přinesete podepsané čestné prohlášení a podepsané podmínky nástupu do školy.

Časový harmonogram bude následující:

8:30 - vstup do budovy
8:30 - 8:55 - krátký úvod s třídním učitelem
8:55 - 9:40 - 1. vyučovací hodina
9:40 - 10:00 - přestávka s možností pobytu na školním dvoře
10:00 - 10:45 - 2. vyučovací hodina
11:00 - 11:45 - 3.vyučovací hodina (1.+2.+3. vyučovací hodina budou vždy předměty M, Čj a Aj)
12:00 - 13:00 - možnost dobrovolné konzultace v předmětech PS ( = Z, D, Př, F, Inf a Ch dle předem daných rozpisů)
Žák při prvním vstupu přinese s sebou podepsané čestné prohlášení a souhlas s podmínkami nástupu (přihlášeným zašleme). Obědy nebudou poskytovány, šatní skříňky se nebudou používat.

Těšíme se na vás ve škole.

Rostislav Novotný - ředitel školy