Organizace předávání vysvědčení

Dobrý den,

v pátek 26.6. se bude ve škole předávat žákům vysvědčení. Mezi 8:30 a 9:00 se budou žáci shromažďovat na školním dvoře (do tříd vůbec nikdo nepůjde). Žáci, kteří nás nenavštěvují v rámci dobrovolné výuky a chtějí si přijít v pátek pro vysvědčení, si s sebou vezmou podepsané čestné prohlášení (zde), které odevzdají svému třídnímu učiteli na škoním dvoře. Přímo tam také bude žákům vysvědčení rozdáno. Předpokládáme, že akce bude končit nejpozději 10:00 a bude se konat za každého počasí. Všichni žáci odcházejí domů s výjimkou těch, kteří navštěvují odpolední vyučovací blok - ty si přeberou paní vychovatelky. Pouze těmto žákům jsme schopni v tento den poskytnout oběd (studený obědový balíček), ostatní žáci jsou z oběda automaticky odhlášeni. S ohledem na epidemiologická opatření se obracíme na rodiče, kteří případně budou svoje děti doprovázet, aby na ně počkaly před budovou školy. Naše dvorní paní fotografka událost nafotí a fotografie pak dáme k dispozici v systému AES.

Děkujeme za pochopení.

Rostislav Novotný - ředitel školy