CENTRUM NATURA

Projekt "CENTRUM NATURA", registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556

 

ZŠ GAjdošova je od 1.1.2019 partnerem v v tomto projektu, který zastřešuje Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Porjekt „CENTRUM NATURA“ je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání v období od ledna 2017 do prosince 2019.

 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České Republiky vytvoří, ve svém kraji, Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání.

 

V průběhu tří let bude vytvořeno celkem 42 Center kolegiální podpory po celé republice, které budou předávat zkušenosti na pedagogy z ostatních okolních škol, případně dalších zařízení, a to prostřednictvím pravidelných projektových odpolední.

 

 

Cílovou skupinou, která bude v rámci projektu podpořena, jsou:

 

- děti a žáci, prostřednictvím jejich pedagogů

 

- pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory

 

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

 

- pracovníci České školní inspekce

Webová stránka projektu: https://cenat.cz