Šablony II. - OPVVV - Základní škola, Brno, Gajdošova 3

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009675

Realizace:
1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Cílem projektu je posílení školy v tématech: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

SPECIFICKÉ CÍLE PROJEKTU:

Poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám.

Poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga základním školám.

Poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa základním školám.

Podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů.

Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT).

Realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy.

Realizace klubu - čtenářský klub pro žáky základní školy.

Podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní školy.

Poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta školním družinám a školním klubům.

Poskytnout dočasnou personální podporu - speciálního pedagoga školním družinám a školním klubům.

Podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.