Organizace školního roku 2019/20

Prázdniny a státní svátky:

 • pondělí 28. 10. 2019 – státní svátek
 • podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2019 (út - stř)
 • vánoční prázdniny pondělí 23. 12. 2019 – pátek 3. 1. 2020, do školy se jde 6. 1. 2019 (po)
 • pololetní prázdniny 31. 1. 2020 (pá)
 • jarní prázdniny 17. 2. 2020 - 23. 2. 2020
 • velikonoční prázdniny 9. 4. 2020 (čt)
 • Velký pátek 10. 4. 2020
 • Velikonoční pondělí 13. 4. 2020
 • pátek 1. 5. 2020 – státní svátek
 • pátek 8. 5. 2020 – státní svátek
 • hlavní prázdniny středa 1. 7. 2020 – pondělí 31. 8. 2020, vyučování ve školním roce 2020/21 začne v úterý 1. 9. 2020

Třídní schůzky

 • 9. 9. 2019 (16:15 - plenární schůze Sdružení rodičů, 17:00 - 1 stupeň, 17:30 - 2.stupeň)
 • 13. 1. 2020 (netýká se tříd Montessori s výjimkou IX.M; 17:00 - 1.stupeň, 17:30 - 2.stupeň, důvěrníci vždy o půl hodiny dříve ve sborovně)
 • 8. 6. 2020 (netýká se tříd Montessori; 17:00 - 1.stupeň, 17:30 - 2.stupeň, důvěrníci vždy o půl hodiny dříve ve sborovně)

Hovorové hodiny (možnost sejít se s vyučujícími a probrat hodnocení a výsledky žáka)

 • pondělí 18. 11. 2019 (mimo Montessori třídy) – od 16:00 do 17:00  
 • pondělí 27. 4. 2020 (včetně Montessori tříd) -  od 16:00 do 17:00

Pohovory v Montessori třídách

 • 11. 11. - 13. 12. 2019 - individuální pohovory
 • 1. 6. - 19. 6. 2020 - setkání tříd Montessori

Dny otevřených dveří

 • pondělí 25. 11. – středa 27. 11. 2019 - dny otevřených dveří - zaměřeno na výuku cizích jazyků
 • středa 15. 4. – pátek 17. 4. 2020  - dny otevřených dveří v souvislosti se zápisy do prvních tříd

Pedagogické rady

 • pondělí 2. 9. 2019
 • pondělí 11. 11. 2019
 • čtvrtek 23. 1. 2020 (do 22. 1. uzavřené známky)
 • pondělí 20. 4. 2020
 • středa 24. 6. 2020 (do 23. 6. uzavřené známky)

Školy v přírodě

 • pondělí 18. 5. 2020 – pátek 22. 5. 2020 (s výjimkou zimních škol v přírodě a výukových pobytů Montessori)

Zvonění

 • dopolední vyučování
  1. hodina: 8:00-8:45
  2. hodina: 8:55-9:40
  3. hodina: 10:00-10:45
  4. hodina: 10:55-11:40
  5. hodina: 12:00-12:45
  6. hodina: 12:55-13:40
 • odpolední vyučování v bloku 14:30-16:00