Organizace školního roku 2018/19

Prázdniny:
 • podzimní 29. 10. - 30. 10. 2018 (po - út)
 • vánoční 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019, do školy se jde 3. 1. 2019 (čt)
 • pololetní 1. 2. 2019 (pá)
 • jarní 11. 2. 2019 - 17. 2. 2019
 • velikonoční 18. 4. 2019 (čt)
 • hlavní 29. 6. 2019 - 1. 9. 2019 vyučování ve školním roce 2019/20 začne 2. 9. 2019
Třídní schůzky
 • 10. 9. 2018 (16:15 - plenární schůze Sdružení rodičů, 17:00 - 1 stupeň, 17:30 - 2.stupeň)
 • 7. 1. 2019 (17:00 - 1.stupeň mimo Montessori třídy, 17:30 - 2.stupeň, důvěrníci vždy o půl hodiny dříve ve sborovně)
 • 3. 6. 2018 (17:00 - 1.stupeň mimo Montessori třídy, 17:30 - 2.stupeň, důvěrníci vždy o půl hodiny dříve ve sborovně)
Hovorové hodiny
 • 19. 11. 2018 (mimo Montessori třídy), 29. 4. 2019 (včetně Montessori tříd) - vždy od 16:00 do 17:00 budou mít rodiče možnost sejít se s libovolnými vyučujícími a probrat s nimi hodnocení a výsledky žáka
Pohovory v Montessori třídách
 • 12. 11. - 14. 12. 2018 - individuální pohovory
 • 3. 6. - 17. 6. 2019 - setkání tříd Montessori
Dny otevřených dveří
 • 28. 11. - 30. 11. 2018 - dny otevřených dveří se zaměřením na přírodovědné předměty
 • 15. 4. - 17. 4. 2019  - dny otevřených dveří v souvislosti se zápisy do prvních tříd
Pedagogické rady
 • 3. 9. 2018
 • 12. 11. 2018
 • 24. 1. 2019 (do 23. 1. uzavřené známky)
 • 15. 4. 2019
 • 24. 6. 2019 (do 20. 6. uzavřené známky)
Zvonění
 • dopolední vyučování
  1. hodina: 8:00-8:45
  2. hodina: 8:55-9:40
  3. hodina: 10:00-10:45
  4. hodina: 10:55-11:40
  5. hodina: 12:00-12:45
  6. hodina: 12:55-13:40
 • odpolední vyučování v bloku 14:30-16:00