Seznam pomůcek

Žáci navštěvující 2. až 9.ročník běžných tříd budou ve školním roce 2019/20 potřebovat následující sešity a pomůcky: