Seznam pomůcek

Žáci navštěvující 2. až 9.ročník běžných tříd budou ve školním roce 2016/17 potřebovat následující sešity a pomůcky: