Školní družina při ZŠ Gajdošova

Platba za školní družinu - 1. pololetí 2019/2020

 

Poplatky za ŠD je možné zaplatit pouze bezhotovostním převodem na účet v Komerční bance

 

Číslo účtu 30934621 / 0100  - v poznámce k platbě UVÉST JMÉNO ŽÁKA A TŘÍDU!

 

Za 1. pololetí školního roku 2019/20  je poplatek 1.000,- Kč

 

termín zaplacení do 30.9.2019

 

Ve školním roce 2019/20 tvoří školní družinu 10 oddělení:

  • Oddělení  1 - vychovatelka Jana Skalníková, oddělení navštěvují dětí z I.M, II.M a III.M
  • Oddělení  2 - vychovatelka Iveta Bednářová,  oddělení navštěvují dětí z II.A a IV.B
  • Oddělení  3 - vychovatelka Mgr. Petra Skorusová, oddělení navštěvují dětí z I.M, II.M a III.M
  • Oddělení  4 - vychovatelka Pamela Platková, oddělení navštěvují dětí z IV.A,IV.B a IV.C
  • Oddělení  5 - vychovatelka Patricie Krejčoková, oddělení navštěvují dětí z III.M,  IV.M a V.M
  • Oddělení  6 - vychovatelka Blanka Šustrová - vedoucí vychovatelka, oddělení navštěvují dětí z I.B a VII.B
  • Oddělení  7 - vychovatelka Amira Sakerová, oddělení navštěvují dětí z III.A a IV.B
  • Oddělení  8 - vychovatelka Eva Sýkorová, oddělení navštěvují dětí z II.B a IV.B
  • Oddělení  9 - vychovatelka Mgr. Gabriela Hanáková, oddělení navštěvují děti z I.A
  • Oddělení 10 - vychovatelka Kateřina Štěpánková, oddělení navštěvují děti z III.B, IV.B, V.A  a VI.A

Kritéria přijetí do ŠD najdete zde, přihláška je k dispozici zde.

V průběhu celého školního roku jsou všechna oddělení školní družiny zapojena do několika projektů. Šňůra plná písmenek a Rosteme s knihou  jsou dlouhodobé projekty na podporu dětského čtení. Mandala dětem se zabývá výtvarnými činnostmi, relaxací a sebepoznáním. Dlouhodobě spolupracujeme s Knihovnou Jiřího Mahena, CVČ Lužánky a se školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka.

V rámci celodružinového projektu "Svět kolem nás" se zaměříme na čtyři roční období, na zákonitosti přírody, na to jak se svět mění a co všechno ovlivňuje život lidí a zvířat v různých přírodních podmínkách. Činnosti jsou přiměřené věku a schopnostem dětí v daném oddělení.

Zůstávají tradiční akce jako vánoční a velikonoční dílny, Andersenova noc, keramické dílny pro prvňáčky, sportovní olympiády, výlety a soutěže.

Děti se mohou přihlásit do různých kroužků, které vedou paní vychovatelky.