Školní družina při ZŠ Gajdošova

Platba za školní družinu - 1. pololetí 2018/2019

 

Poplatky za ŠD je možné zaplatit pouze bezhotovostním převodem na účet v Komerční bance

 

Číslo účtu 30934621 / 0100  - v poznámce k platbě UVÉST JMÉNO ŽÁKA A TŘÍDU!

 

Za 1. pololetí školního roku 2018/19  je poplatek 1.000,- Kč

 

termín zaplacení do 30.9.2018

 

Ve školním roce 2018/19 tvoří školní družinu 10 oddělení:

  • Oddělení  1 - vychovatelka Jana Skalníková, oddělení navštěvují dětí z I.M, II.M a III.M
  • Oddělení  2 - vychovatelka Iveta Bednářová,  oddělení navštěvují dětí z I.A a III.B
  • Oddělení  3 - vychovatelka Mgr. Petra Skorusová, oddělení navštěvují dětí z I.M, II.M a III.M
  • Oddělení  4 - vychovatelka Pamela Platková, oddělení navštěvují dětí z III.M,IV.M a V.M
  • Oddělení  5 - vychovatelka Ludmila Bartíková DiS, oddělení navštěvují dětí z III.A,B,  IV.B a V.C
  • Oddělení  6 - vychovatelka Blanka Šustrová - vedoucí vychovatelka, oddělení navštěvují dětí z III.C,  III.B a V.C
  • Oddělení  7 - vychovatelka Bc.Barbora Vydařilá, oddělení navštěvují dětí z II.A a IV.B
  • Oddělení  8 - vychovatelka Eva Sýkorová, oddělení navštěvují dětí z I.B a III.B
  • Oddělení  9 - vychovatelka Mgr. Gabriela Hanáková, oddělení navštěvují děti z III.B, IV.A,B a V.A,B, VI.B
  • Oddělení 10 - vychovatelka Kateřina Štěpánková, oddělení navštěvují děti z II.B, III.B  a IV.B

Kritéria přijetí do ŠD najdete zde, přihláška je k dispozici zde.

V průběhu celého školního roku jsou všechna oddělení školní družiny zapojena do několika projektů. Šňůra plná písmenek a Rosteme s knihou  jsou dlouhodobé projekty na podporu dětského čtení. Mandala dětem se zabývá výtvarnými činnostmi, relaxací a sebepoznáním. Dlouhodobě spolupracujeme s Knihovnou Jiřího Mahena, CVČ Lužánky a se školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka.

V rámci celodružinového projektu "Svět kolem nás" se zaměříme na čtyři roční období, na zákonitosti přírody, na to jak se svět mění a co všechno ovlivňuje život lidí a zvířat v různých přírodních podmínkách. Činnosti jsou přiměřené věku a schopnostem dětí v daném oddělení.

Zůstávají tradiční akce jako vánoční a velikonoční dílny, Andersenova noc, keramické dílny pro prvňáčky, sportovní olympiády, výlety a soutěže.

Děti se mohou přihlásit do kroužků keramiky, do výtvarně relaxačního kroužku Mandala, sportovních her a basketbalu, které vedou paní vychovatelky.