Školní družina při ZŠ Gajdošova

Platba za školní družinu - 1. pololetí 2020/2021

 

Poplatky za ŠD se v tomto pololetí řeší individuálně v závislosti na tom, zda byl žák(yně) účasten vzdělávání v ŠD minulý školní rok. Bližší informace u vedoucí vychovatelky Blanky Šustrové. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve školním roce 2020/21 tvoří školní družinu 10 oddělení:

Kritéria přijetí do ŠD najdete zde, přihláška je k dispozici zde.

V průběhu celého školního roku jsou všechna oddělení školní družiny zapojena do několika projektů. Šňůra plná písmenek, Rosteme s knihou a Máme rádi zvířata, které se zaměřují na podporu dětského čtení a poznávání světa zvířat. Dlouhodobě spolupracujeme s Knihovnou Jiřího Mahena, CVČ Lužánky a se školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka. V rámci celodružinového projektu "Cesta kolem světa" se zaměříme na poznávání okolí naší školy, města ve kterém žijeme, na zajímavosti z jednotlivých světadílů a našich nejbližších sousedů za hranicemi naší země.Všechny činnosti v ŠD jsou jsou přiměřené věku a schopnostem dětí v daném oddělení. Akce hromadného charakteru se budou pořádat s ohledem na aktuální protikoronavirová opatření. Děti se mohou přihlásit do různých kroužků, které vedou paní vychovatelky.