Školní družina při ZŠ Gajdošova

Platba za školní družinu - 2. pololetí 2019/2020

 

Poplatky za ŠD je možné zaplatit pouze bezhotovostním převodem na účet v Komerční bance

 

Číslo účtu 30934621 / 0100  - v poznámce k platbě UVÉST JMÉNO ŽÁKA A TŘÍDU!

 

Za 2. pololetí školního roku 2019/20  je poplatek 1.200,- Kč

 

termín zaplacení do 31.1.2020

 

Ve školním roce 2019/20 tvoří školní družinu 10 oddělení:

Kritéria přijetí do ŠD najdete zde, přihláška je k dispozici zde.

V průběhu celého školního roku jsou všechna oddělení školní družiny zapojena do několika projektů. Šňůra plná písmenek a Rosteme s knihou  jsou dlouhodobé projekty na podporu dětského čtení. Mandala dětem se zabývá výtvarnými činnostmi, relaxací a sebepoznáním. Dlouhodobě spolupracujeme s Knihovnou Jiřího Mahena, CVČ Lužánky a se školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka.

V rámci celodružinového projektu "Svět kolem nás" se zaměříme na čtyři roční období, na zákonitosti přírody, na to jak se svět mění a co všechno ovlivňuje život lidí a zvířat v různých přírodních podmínkách. Činnosti jsou přiměřené věku a schopnostem dětí v daném oddělení.

Zůstávají tradiční akce jako vánoční a velikonoční dílny, Andersenova noc, keramické dílny pro prvňáčky, sportovní olympiády, výlety a soutěže.

Děti se mohou přihlásit do různých kroužků, které vedou paní vychovatelky.