Projekt: EU peníze školám na Gajdošce – Inovace a individualizace vzdělávání

Nadřazená kategorie: Projekty OP VK
Napsal Pavel Horák
Zobrazeno: 4663
Přesně před rokem se na naší Základní škole spustil projekt, který je financován z fondů OPVK z peněz Evropské unie. Jsme právě v polovině realizace, končit bychom měli v srpnu 2012. Projekt jsme si v podstatě ušili na míru, podle potřeb, které jsme cítili jako důležité. V rámci tohoto projektu jsme během roku na škole podpořili tyto oblasti:
o čtenářská a informační gramotnost
o cizí jazyky
o využívání ICT
o matematika
o přírodní vědy
o finanční gramotnost
Tyto oblasti byly podpořeny jednak individualizací výuky, tzn. během minulého školního roku jsme si mohli dovolit dělit výuku na více skupin, než je možné z peněz běžného rozpočtu, a tím umožnit výuku v menších skupinkách, než je obvyklé. Výuka tím byla zkvalitněna.
 
Dále byly tyto oblasti podpořeny také inovací výukových metod. V tomto sousloví se skrývá mimo jiné tvorba spousty materiálů či pomůcek do předmětů jako jsou český jazyk, matematika, anglický jazyk, dějepis, hudební výchova atd.. Materiály byly vytvořeny na bázi elektronických dokumentů, které si děti na naší škole mohou v rámci našeho školního e-learningového serveru stahovat, kdykoliv se jim zachce.
 
Poslední fází projektu jsou také různá školení, která mohou učitelé využívat v rámci svého sebevzdělávání. Na tato školení nejsou z běžných prostředků téměř žádné finance, proto nám školení hrazené z fondů EU hodně pomohla.
 
Výstupy celého projektu jsou velice rozsáhlé a stále se na nich ještě pracuje. Dokládáme je  Ministerstvu školství a tělovýchovy v rámci monitorovacích zpráv.
Díky projektu se žáci mimo jiné mohou učit v nové počítačové učebně. Téměř v každé třídě na 2. stupni a ve vybraných učebnách 1. stupně je napevno instalované interaktivní tabule. Učitelé mohou používat nové notebooky, díky kterým jsou interaktivní tabule samozřejmě více využitelné. Další novinkou, která vyplývá spíše nepřímo z výstupů projektu, je mimo jiné zavedení elektronických třídních knih. Rodiče tak mají opět o něco vetší přehled o svých dětech ve škole.
 
Na závěr je nutné říci snad jen to, že za vším stojí šikovní a pracovití učitelé naší školy. Na nich bude záležet, zda se celý projekt podaří dotáhnout do zdárného a úspěšného konce. Doufejme jen v to, že nepoleví v nastaveném úsilí, které předvedli v prvním roce realizace projektu.