Volnočasové aktivity 2022/23

V letošním školním roce bude škola organizovat kroužky pro naše žáky. Kroužky jsou spolufinancovány prostřednictvím Spolku rodičů při Základní škole, Brno, Gajdošova 3, prostřednictvím dotace z programu Otevřená škola – Magistrát města Brna, a prostřednictvím dotace z Nadace Agrofet. Cena za pololetí je 600 Kč za každý kroužek. (za předpokladu, že rodiče platí příspěvek do Spolku rodičů, jinak je cena 900 Kč). Bližší informace najdete v menu “Žáci a rodiče → volnočasové aktivity”.