Klubík Montessori

I ve školním roce 2022/23 plánujeme realizovat Klubík Montessori, jenž je určen předškoláčkům, kteří se chystají k zápisu na naši školu do tříd Montessori.

Pokud máte zájem, aby Váš potomek Klubík Montessori navštěvoval, je třeba tuto skutečnost sdělit do 21. 10. 2022 a zaslat tyto údaje: jméno dítěte, jméno zákonného zástupce a kontakt (e-mail a telefonní číslo) - na e-mail: hana.mensikova@zsgajdosova.cz

Předpokládaný časový harmonogram klubíku:

15:00 (vyučující si vyzvednou děti na vrátnici) 15:10 – 16:10 práce dětí ve třídách Montessori

16:15 (doprovod si přebírá děti na vrátnici).

Termíny setkání ve školním roce 2022/23 budou včas upřesněny.

Potvrzení o zařazení do skupiny a podrobné informace o první schůzce pošleme.(Následně bude třeba uhradit částku 480,- na účet spolku Škola Montessori – info obdržíte.)

O případné možnosti náhrady budeme informovat zákonné zástupce, kteří dítě omluví prostřednictvím e-mailu.

Těšíme se na setkání

Kolektiv Montessori na ZŠ Gajdošova