Klubík Montessori

I ve školním roce 2022/23 plánujeme realizovat Klubík Montessori, jenž je určen předškoláčkům, kteří se chystají k zápisu na naši školu do tříd Montessori.

Pokud máte zájem, aby Váš potomek Klubík Montessori navštěvoval, je třeba tuto skutečnost sdělit do 21. 10. 2022 a zaslat tyto údaje: jméno dítěte, jméno zákonného zástupce a kontakt (e-mail a telefonní číslo) - na e-mail: hana.mensikova@zsgajdosova.cz

Potvrzení o zařazení do skupiny a podrobné informace o první schůzce pošleme 25. 10. 2022 (Následně bude třeba uhradit částku 480,- na účet spolku Škola Montessori – info obdržíte.).

Termíny Klubíku - středy: 2. 11. 2022, 7. 12. 2022, 11. 1. 2023, 8. 2. 2023, 8. 3. 2023 a 12. 4. 2023

Prosíme zákonné zástupce, aby neúčast dětí omlouvali prostřednictvím e-mailu hana.mensikova@zsgajdosova.cz.

Časový harmonogram Klubíku:

15:00 (vyučující si vyzvednou děti u určeného vchodu) 15:10 – 16:10 práce dětí ve třídách Montessori

16:15 (doprovod si přebírá děti u určeného vchodu).

Těšíme se na setkání

Kolektiv Montessori na ZŠ Gajdošova