Whistleblowing

Postup při podání oznámení dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a vnitrostátních předpisů (Whistleblowing):

- oznámení přijímá osoba příslušná k vyřízení oznámení 

- oznámení je možné podat ústně v kanceláři školy, telefonicky, mailem

Kontakt na osobu příslušnou:

Dana Vybíhalová
533440549
oznamovani@zsgajdosova.cz

Poučení:
Ten, kdo podá vědomě nepravdivé oznámení, se dopustí přestupku. Navíc se tato osoba nemůže domáhat ochrany před odvetným opatřením.