Spolupracující poradny

PPP Brno – detašované pracoviště PPP Lomená

Lomená 44, 617 00 Brno

lomena@pppbrno.cz

Telefon: 541 424 580-9,  725 520 038

objednávání: 541 422 822

https://pppbrno.cz/lomena.php

SPC Veslařská

Veslařská 339/234, 637 00 Brno

spc@zslogo.cz

Telefon: 517 543 102

https://zslogo.cz/?page_id=230

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ Sekaninova

Sekaninova 1, 614 00 Brno

spc@zssekaninova.cz

Telefon.: +420 545 241 414

http://zssekaninova.cz/specialne-pedagogicke-centrum/

Speciálně pedagogické centrum pro děti s PAS 

Štolcova 16/301618, Brno

SPC@AUTISTICKASKOLA.CZ

Telefon: 548 424 075

https://autistickaskola.cz/spc/specialne-pedagogicke-centrum/

Pedagogicko-psychologická poradna 

Voroněžská 5, 616 00 Brno 

PPP@SKOLSKYKOMPLEX.CZ

Telefon: 543 216 135, 775 211 793

https://www.skolskykomplex.cz/ppp/

Pedagogicko -psychologická poradna Brno (PPP Brno)

Hybešova 15, 602 00 Brno
ředitelství Zachova 1, 602 00
 

PORADNA@PPPBRNO.CZ

Telefon: 543 245 914-16, 731 658 684

objednávání na tel: 541 422 822

https://www.pppbrno.cz/cs/

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov 

pracoviště BOSKOVICE

Štefánikova 2, Boskovice

BOSKOVICE@PPPVYSKOV.CZ

Telefon: 516 454 178; 

Gsm: 721 754 139

https://www.opppvyskov.cz/index.php/pracoviste/boskovice

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno

Veveří 462/15, 602 00 Brno

PORADNA@KPPPB.CZ

Telefon: 739 450 034

https://www.kpppb.cz/index.php?page=o-nas