Kontakty na poradenské pracoviště školy

JMÉNOPOZICETelefon
Mgr. Jan Olbert
jan.olbert@zsgajdosova.cz 
zástupce ředitele pro inkluzivní vzdělávání - vedoucí ŠPP533440545
Mgr. Nikol Lněničková
nikola.lnenickova@zsgajdosova.cz 
školní psycholog533440554
Mgr. Lucie Barochová 
lucie.barochova@zsgajdosova.cz 
školní speciální pedagog, metodik prevence pro 2. stupeň607045013
Mgr. Blanka Klossová
blanka.klossova@zsgajdosova.cz 
metodik prevence pro 1. stupeň533440549
Mgr. Tereza Vernerová
tereza.vernerova@zsgajdosova.cz 
sociální pedagog702228889
Mgr. Hana Menšíková
hana.mensikova@zsgajdosova.cz 
výchovný poradce533440550
Mgr. Kateřina Kratschmerová
katerina.kratschmerova@zsgajdosova.cz 
kariérní poradce533440547