Kontakty na poradenské pracoviště školy

JMÉNOPOZICETelefon
Mgr. Jan Olbert
jan.olbert@zsgajdosova.cz 
zástupce ředitele pro inkluzivní vzdělávání - vedoucí ŠPP533440563
Bc. Nikol Lněničková
nikola.lnenickova@zsgajdosova.cz 
školní psycholog533440554
Mgr. Martin Drábek 
martin.drabek@zsgajdosova.cz 
Metodik prevence pro 2. stupeň533440553
Mgr. Blanka Klossová
blanka.klossova@zsgajdosova.cz 
Metodik prevence pro 1. stupeň533440547
Mgr. Jana Kněžínková
jana.knezinkova@zsgajdosova.cz 
výchovný poradce - kariérové poradenství533440560
Mgr. Hana Menšíková
hana.mensikova@zsgajdosova.cz 
výchovný poradce533440550
Mgr. Veronika Chudáčková
veronika.chudackova@zsgajdosova.cz 
speciální pedagog702228889, 533440547