Organizace školní družiny

Platba za školní družinu

Poplatky za ŠD je možné zaplatit pouze bezhotovostním převodem na účet číslo
30934621 / 0100  - ve zprávě pro příjemce je NUTNÉ UVÉST JMÉNO ŽÁKA A TŘÍDU!
Za 1. pololetí školního roku 2022/23  je poplatek 1.200 Kč.
Termín zaplacení za I. pololetí do 30. 09. 2022.

Termín zaplacení za II. pololetí do 31. 01. 2023.

Ve školním roce 2022/23 tvoří školní družinu 12 oddělení:

 • Oddělení  1 - vychovatelka Jana Skalníková, oddělení navštěvují žáci z I.M
 • Oddělení  2 - vychovatelka Iveta Bednářová, oddělení navštěvují žáci z I.B
 • Oddělení  3 - vychovatelka Mgr. Petra Skorusová, oddělení navštěvují žáci z II.M
 • Oddělení  4 - vychovatelka Bc. Pamela Platková, oddělení navštěvují žáci ze III.B
 • Oddělení  5 - vychovatelka Mgr. Dana Pospíchalová, oddělení navštěvují žáci ze IV.M
 • Oddělení  6 - vychovatelka Blanka Šustrová - vedoucí vychovatelka, oddělení navštěvují žáci z II.B
 • Oddělení  7 - vychovatelka Amira Sakerová, oddělení navštěvují žáci z III.A
 • Oddělení  8 - vychovatelka Eva Sýkorová, oddělení navštěvují žáci ze II.A
 • Oddělení  9 - vychovatelka Mgr. Gabriela Hanáková, oddělení navštěvují žáci z I.A
 • Oddělení 10 - vychovatelka Kateřina Štěpánková, oddělení navštěvují žáci z II.C
 • Oddělení 11 - vychovatelka Bc. Marie Olšanská, oddělení navštěvují žáci ze III.M
 • Oddělení 12 – vychovatelka Bc. Barbora Lahodová, oddělení navštěvují žáci IV.A,B

Kritéria přijetí do ŠD najdete ZDE, přihláška je k dispozici ZDE.

V průběhu celého školního roku jsou všechna oddělení školní družiny zapojena do několika projektů. Šňůra plná písmenek, Rosteme s knihou a Máme rádi zvířata, které se zaměřují na podporu dětského čtení a poznávání světa zvířat. Dlouhodobě spolupracujeme s Knihovnou Jiřího Mahena, CVČ Lužánky a se školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka. V rámci celodružinového projektu "Cesta kolem světa" se zaměříme na poznávání okolí naší školy, města ve kterém žijeme, na zajímavosti z jednotlivých světadílů a našich nejbližších sousedů za hranicemi naší země. Všechny činnosti v ŠD jsou jsou přiměřené věku a schopnostem dětí v daném oddělení. Akce hromadného charakteru se budou pořádat s ohledem na aktuální protikoronavirová opatření. Děti se mohou přihlásit do různých kroužků, které vedou paní vychovatelky.

Soubory