Elektronická podatelna

Elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Informace o tom, jak získat certifikát, jsou uvedeny na adrese www.postsignum.cz.

Elektronické podání lze podat prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese: podatelna@zsgajdosova.cz 

Adresa umístění elektronické podatelny:
Základní škola, Brno, Gajdošova 3
Gajdošova 3
Brno - Židenice, 615 00
tel: 533440541

Úřední hodiny:
Nepřetržitý provoz

Příjem a zpracování elektronického podání:
Při příchodu datové zprávy elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné ke zpracování jako např. čitelnost, kontrola přítomnosti škodlivého kódu, zaručený elektronický podpis.
Po provedení kontroly odešle na adresu odesílatele emailovou zprávu, která obsahuje informace o stavu datové zprávy, zda byla elektronickou podatelnou přijata, identifikační údaje podání, nebo v opačném případě nebyla přijata a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována.

Seznam povolených formátů datových zpráv:
Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:
formát *.doc
formát *.docx
formát *.rtf
formát *.pdf
formát *.txt
formát *.xls
formát *.xlsx
formát *.jpg
formát *.htm, *.html, *. xml, *.mht

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
CD
DVD

Vyřizování dotazů týkající se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na obecnou adresu: SEKRETARIAT@ZSGAJDOSOVA.CZ