Pohádková škola

Vážení rodiče,

naše škola připravila pro předškolní děti pravidelnou Pohádkovou školu. Setkávání bude probíhat 1x za měsíc od listopadu do dubna pod vedením zkušených učitelek.

Zájemci se budou moci přihlásit do 20.10. na e-mail: miroslava.brazdilova@zsgajdosova.cz 
Do e-mailu uveďte jméno dítěte, datum narození a kontakt na Vás. Nejpozději 31.10. obdržíte potvrzovací e-mail o přijetí s informací o první schůzce.

Pohádková škola bude probíhat každou 1. středu v měsíci (1.11., 6.12., 10.1., 14.2., 6.3., 3.4.) vždy od 16:30 do 17:30. V 16:30 se setkáme na vrátnici školy, kde si děti vyzvednou paní učitelky. V 17:30 si doprovod opět dítě na vrátnici přebírá a odchází.

Cílem naší Pohádkové školy je připravit budoucího prvňáčka hravou formou na bezproblémový vstup do 1.třídy. Seznámí se školním prostředím, kolektivem a snadněji zvládne přechod z mateřské do základní školy. Pohádková škola také slouží k tomu, aby se dítě mělo možnost více seznámit se školou a naše paní učitelky s dítětem. 

Těší se na vás kolektiv vyučujících z 1.stupně