Organizace školního roku

Prázdniny a státní svátky:

 • vyučování ve školním roce 2021/22 začne ve středu 1. 9. 2021
 • úterý 28. 9. 2021 státní svátek
 • pátek 8. 10. 2021 – ředitelské volno pro žáky z důvodu konání voleb
 • čtvrtek 28. 10. 2021 státní svátek
 • podzimní prázdniny -  27. 10. a 29. 10. 2021
 • středa 17. 11. 2021 státní svátek
 • vánoční prázdniny  - čtvrtek 23. 12. 2021 až neděle 2. 1. 2022
 • pololetní prázdniny - pátek 4. 2. 2022 (vysvědčení za 1. pololetí se vydává 31. 1.)
 • jarní prázdniny – 7. 3. 2022 až 13. 3. 2022
 • velikonoční prázdniny – čtvrtek 14. 4. 2022
 • pátek 15. 4. 2022 státní svátek
 • pondělí 18. 4. 2022 státní svátek
 • hlavní prázdniny – pátek 1. 7. 2022 až středa 31. 8. 2022
 • vyučování ve školním roce 2022/23 začne ve čtvrtek 1. 9. 2022

Plánovaná setkávání s rodiči a zákonnými zástupci žáků:

 • plenární schůze Spolku rodičů - pondělí 6. 9. 2021 16:15 v jídelně školy
 • setkání se třídními učiteli - pondělí 6. 9. 2021 ve třídách:
       1. stupeň 17:00 až 17:30
       2. stupeň 17:30 až 18:00
 • hovorové hodiny pro rodiče žáků běžných tříd 2. stupně (možnost sejít se s vyučujícími a probrat hodnocení a výsledky žáka) – pondělí 22. 11. 2021 NAHRAZENO TELEFONICKÝMI KONZULTACEMI (viz zpráva v AES)
 • individuální pohovory pro rodiče žáků 1. stupně běžných tříd a rodiče žáků Montessori tříd – listopad – prosinec (konkrétní rozpis časů zajišťují třídní učitelé)
 • schůzka rodičů žáků 9. ročníku – pondělí 10. 1. 2022 (téma formality přijímacího řízení na SŠ)
 • hovorové hodiny pro rodiče (možnost sejít se s vyučujícími a probrat hodnocení a výsledky žáka) – pondělí 25. 4. 2022
 • Setkání žáků a rodičů jednotlivých tříd – 30. 5. 2022 až 24. 6. 2022 (termín, čas a místo konání bude pro každou třídu dopředu upřesněno)

 Dny otevřených dveří:

 • listopad úterý 23. 11. 2021 až čtvrtek 25. 11. 2021  z epidemických důvodů zrušeno bez náhrady
 • duben pondělí 11. 4. 2022 až středa 13. 4. 2022 – určeno pro rodiče předškoláků

Zápis do 1. tříd:

 • listopad – duben pravidelná odpolední setkávání předškoláčků ve škole (aktivity Pohádková škola a Klubík Montessori)
 • sběr přihlášek ke vzdělávání elektronicky + poštou pondělí 25. 4. 2022 až pátek 29. 4. 2022
 • sběr přihlášek osobně úterý 26. 4. 2022 až čtvrtek 28. 4. 2022 vždy od 15:00 do 17:30 s možností konzultace se členy poradenského týmu a vedením školy

Pedagogické rady:

 • středa 1. 9. 2021
 • čtvrtek 18. 11. 2021
 • pondělí 24. 1. 2022 (do 21. 1. uzavřené známky)
 • čtvrtek 21. 4. 2022
 • čtvrtek 23. 6. 2022 (do 22. 6. uzavřené známky)

Školy v přírodě/projektové týdny/adaptační a výukové pobyty:

 • adaptační kurzy 6.r a VII.M – dle aktuální epidemické situace
 • lyžařské výcvikové kurzy – bude doplněno do 30. 9. 2021
 • ŠVPř a projektové týdny - pondělí 16. 5. 2022 – pátek 20. 5. 2022 (s výjimkou zimních ŠVPř a výukových pobytů Montessori)