Organizace školního roku

Prázdniny a státní svátky:

 • vyučování ve školním roce 2022/23 začne ve čtvrtek 1. 9. 2022
 • pátek 23. 9. 2022 – ředitelské volno pro žáky z důvodu konání voleb
 • středa 28. 9. 2022 státní svátek
 • podzimní prázdniny -  26. 10. - 28. 10. 2021
 • čtvrtek 17. 11. 2022 státní svátek
 • pátek 18. 11. 2022 ředitelské volno pro žáky z organizačních důvodů
 • vánoční prázdniny  - pátek 23. 12. 2022 až pondělí 2. 1. 2023 (do školy se jde v úterý 3.1.)
 • pololetní prázdniny - pátek 3. 2. 2023 (vysvědčení za 1. pololetí se vydává 31. 1.)
 • jarní prázdniny – 13. 3. 2023 až 19. 3. 2023
 • velikonoční prázdniny – čtvrtek 6. 4. 2023
 • pátek 7. 4. 2023 státní svátek
 • pondělí 10. 4. 2023 státní svátek
 • hlavní prázdniny – sobota 1. 7. 2023 až neděle 3. 9. 2023
 • vyučování ve školním roce 2023/24 začne v pondělí 4. 9. 2023

Plánovaná setkávání s rodiči a zákonnými zástupci žáků:

 • plenární schůze Spolku rodičů - pondělí 5. 9. 2022 16:15 v jídelně školy
 • setkání se třídními učiteli - pondělí 5. 9. 2022 ve třídách:
       1. stupeň 17:00 až 17:30
       2. stupeň 17:30 až 18:00
 • hovorové hodiny pro rodiče žáků běžných tříd 2. stupně (možnost sejít se s vyučujícími a probrat hodnocení a výsledky žáka) – pondělí 21. 11. 2022
 • individuální pohovory pro rodiče žáků 1. stupně běžných tříd a rodiče žáků Montessori tříd – listopad – prosinec (konkrétní rozpis časů zajišťují třídní učitelé)
 • schůzka rodičů žáků 9. ročníku – pondělí 9. 1. 2023 (téma formality přijímacího řízení na SŠ)
 • hovorové hodiny pro rodiče (možnost sejít se s vyučujícími a probrat hodnocení a výsledky žáka) – pondělí 24. 4. 2023
 • Setkání žáků a rodičů jednotlivých tříd – 5. 6. 2023 až 28. 6. 2023 (termín, čas a místo konání bude pro každou třídu dopředu upřesněno)

 Dny otevřených dveří:

 • listopad pondělí 28. 11. 2022 až středa 30. 11. 2021  - zaměřeno na 1.stupeň
 • duben pondělí 3. 4. 2023 až středa 5. 4. 2023 – určeno pro rodiče předškoláků

Zápis do 1. tříd:

 • listopad – duben pravidelná odpolední setkávání předškoláčků ve škole (aktivity Pohádková škola a Klubík Montessori)
 • sběr přihlášek ke vzdělávání elektronicky + poštou pondělí 24. 4. 2023 až pátek 28. 4. 2023
 • sběr přihlášek osobně úterý 25. 4. 2023 až čtvrtek 27. 4. 2023 vždy od 15:00 do 17:00 s možností konzultace se členy poradenského týmu a vedením školy
 • bližší info o zápisu zde

Pedagogické rady:

 • čtvrtek 1. 9. 2022
 • úterý 15. 11. 2022
 • úterý 24. 1. 2023 (do 23. 1. uzavřené známky)
 • čtvrtek 20. 4. 2023
 • čtvrtek 22. 6. 2023 (do 21. 6. uzavřené známky)