Organizace školního roku

Prázdniny a státní svátky:

 • vyučování ve školním roce 2023/24 začne v  pondělí 4. 9. 2023
 • pátek 29. 9. 2023 – ředitelské volno pro žáky z důvodů provozních (probíhající stavba)
 • čtvrtek 28. 9. 2023 státní svátek
 • podzimní prázdniny -  čtvrtek 26. 10. - pátek 27. 10. 2023
 • pátek 17. 11. 2023 státní svátek
 • vánoční prázdniny - sobota 23. 12. 2023 až úterý 2. 1. 2024 (do školy se jde ve středu 3.1.)
 • pololetní prázdniny - pátek 2. 2. 2024 (vysvědčení za 1. pololetí se vydává ve středu 31. 1.)
 • jarní prázdniny – 5. 2. 2024 až 9. 2. 2024
 • velikonoční prázdniny – čtvrtek 28. 3. 2024
 • pátek 29. 3. 2024 státní svátek
 • pondělí 1. 4. 2024 státní svátek
 • pondělí 29. 4. 2024 + úterý 30. 4. 2024 - ředitelské volno pro žáky (zápis prvňáčků, probíhající stavba)
 • středa 1. 5. 2024 - státní svátek
 • středa 8. 5. 2024 - státní svátek
 • hlavní prázdniny – sobota 29. 6. 2024 až neděle 1. 9. 2024
 • vyučování ve školním roce 2024/25 začne v pondělí 2. 9. 2024

Plánovaná setkávání s rodiči a zákonnými zástupci žáků:

 • plenární schůze Spolku rodičů - pondělí 11. 9. 2023 16:15 v jídelně školy
 • setkání se třídními učiteli - pondělí 11. 9. 2023 ve třídách:
       1. stupeň 17:00 až 17:30
       2. stupeň 17:30 až 18:00
 • hovorové hodiny pro rodiče žáků běžných tříd 2. stupně (možnost sejít se s vyučujícími a probrat hodnocení a výsledky žáka) – pondělí 20. 11. 2023 od 15:00 do 17:00
 • individuální pohovory pro rodiče žáků 1. stupně běžných tříd a rodiče žáků Montessori tříd – listopad – prosinec (konkrétní rozpis časů zajišťují třídní učitelé)
 • schůzka rodičů žáků 9. ročníku – pondělí 22. 1. 2024 od 17.00 hodin. (téma formality přijímacího řízení na SŠ)
 • hovorové hodiny pro rodiče (možnost sejít se s vyučujícími a probrat hodnocení a výsledky žáka) – pondělí 22. 4. 2024
 • Setkání žáků a rodičů jednotlivých tříd – 3. 6. 2024 až 27. 6. 2024 (termín, čas a místo konání bude pro každou třídu dopředu upřesněno)

 Dny otevřených dveří:

 • listopad úterý 28. 11. 2023 až čtvrtek 30. 11. 2023  - zaměřeno na výuku IT
 • duben středa 3. 4. 2024 až pátek 5. 4. 2024 – určeno pro rodiče předškoláků

Zápis do 1. tříd:

 • listopad – duben pravidelná odpolední setkávání předškoláčků ve škole (aktivity Pohádková škola a Klubík Montessori)
 • sběr přihlášek ke vzdělávání středa 24. 4. 2024 až pondělí 29. 4. 2024
 • bližší info o zápisu zde

Pedagogické rady:

 • pondělí 4. 9. 2023
 • středa 15. 11. 2023
 • středa 24. 1. 2024 (do 23. 1. uzavřené známky)
 • středa 17. 4. 2024
 • středa 19. 6. 2024 (do 19. 6. uzavřené známky)