Základní škola

Základní škola, Brno, Gajdošova 3

IČO: 48510921
DIČ: CZ48510921
ID datové schránky: h4dmjxz
číslo účtu školy: 30934621/0100
číslo účtu školní jídelny: 15830621/0100
Red-IZO: 600108007
Zřizovatel: ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7


Kontakt

Gajdošova 3 Brno-Židenice 615 00
sekretariat@zsgajdosova.cz
kancelář - +420 533 440 541
vrátnice - +420 533 440 570

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: e-mail gdpr@jkaccounting.cz