Platba za ŠD 2022/2023 - II. pololetí

Poplatky za ŠD je možné uhradit pouze bezhotovostním převodem na účet číslo 30934621 / 0100. Ve zprávě pro příjemce je NUTNÉ UVÉST JMÉNO ŽÁKA A TŘÍDU!

Za 2. pololetí školního roku 2022/23 je poplatek 1.200 Kč. Termín zaplacení je do 31. 1. 2023.