Organizace výuky v úterý 31. 1. 2023

Dobrý den,

v úterý 31.1., tedy den, kdy se bude rozdávat pololetní vysvědčení, bude organizace výuky upravena takto:

1. stupeň:
1. - 3. hodina dle rozvrhu.
4. hodina třídnická na rozdání vysvědčení a oběd.

odchody na oběd, takto:

11.25 - vstupují do jídelny tyto třídy: 1.M, 2.M, 3.M, 4.M, 5.M - až se dětí nají odcházejí do třídy, kde je čekají vychovatelky nebo jdou domů.

11.35 - vstupují do jídelny tyto třídy: 1.A, 1.B, 2.A, B, - až se dětí nají odcházejí do třídy, kde je čekají vychovatelky nebo jdou domů.

11.40 - vstupují do jídelny tyto třídy: 2.C, 3.A, 3.B - až se dětí nají odcházejí do třídy, kde je čekají vychovatelky nebo jdou domů.

11.45 - vstupují do jídelny tyto třídy: 4.A, 4.B, 4.C – až se dětí nají odcházejí do třídy, kde je čekají vychovatelky nebo jdou domů.

11.50 - vstupují do jídelny tyto třídy: 5.A, 5.B - až se dětí nají odcházejí do třídy, kde je čekají vychovatelky nebo jdou domů.

2. stupeň
1. - 4. hodina dle rozvrhu.
5. hodina třídnická na rozdání vysvědčení a oběd.
Odpolední výuka odpadá.

Odchody na oběd, takto:

12.30 - vstupují do jídelny tyto třídy: 9.A, 9.B, 9.M - až se dětí nají odcházejí domů.

12.35 - vstupují do jídelny tyto třídy: 8.A, 8.B, 8.M - až se dětí nají odcházejí domů.

12.40 - vstupují do jídelny tyto třídy: 7.A, 7.B, 7.C, 7.M - až se dětí nají odcházejí domů.

12.45 - vstupují do jídelny tyto třídy: 6.A, 6.B, 6.C, 6.M - až se dětí nají odcházejí domů.

Provoz školní družiny není nijak omezen. Pololetní prázdniny budou v pátek 3. 2.