Stavební projekty na ZŠ Gajdošova

Přístavba šaten a jídelny

ZŠ Gajdošova disponuje dvěma budovami. Jedna pochází z roku 1907, druhá pak z roku 1939. Škola dlouhodobě bojuje s tím, že nemá žádné prostory, které by využila jako šatny a jídelna školy, která vznikla spojením dvou učeben, je naprosto nevyhovující.

Na základě vypracované studie vznikl celý stavební projekt na přístavbu, která ve svém přízemí bude mít nové moderní šatny druhé nadzemní podlaží pak bude sloužit jako nová jídelna školy splňující veškeré hygienické i kapacitní nároky. V roce 2020 se podařilo získat stavební povolení a nyní je na realizaci připraveno i 65 milionů korun. 40 milionů poputuje z investic města Brna a 25 milionů pak přispěje MČ Brno-Židenice ze svého VHČ. Projekt v sobě zahrnuje i další úpravy v areálu školy. V současné chvíli probíhá výběr dodavatele celé stavby.

Realizace je naplánována na květen 2023 až červenec 2024.

Škola získá nejen novou jídelnu, ale uvolní se jí i prostory, které zabírají šatny, a tím se vytvoří i prostor pro zvýšení kapacity školy odhadem o 80 žáků ze 720 současných na 800.

Projekt „Moderní škola“

Projekt v sobě zahrnuje vybudování polytechnické učebny, multimediální učebny a zajištění bezbariérovosti budovy na ulici Gajdošova. Výše investice dosahuje bezmála 25 milionů, které by měly být z velké části kryty z programu ITI IROP. Ze strany MČ Brno-Židenice se počítá s příspěvkem 2 miliony korun a zbytek investuje přímo město Brno.

Polytechnická učebna bude vybavena moderní technikou, která zahrnuje nejen 3D tiskárny, ale i moderní 3D skenery, software a další technické vybavení, které škola potřebuje s ohledem na transformaci vzdělávacího programu. Na ZŠ Gajdošova již učitelé pracují se žáky v předmětech, jako je design a konstruování, nebo například robotika.

Nová multimediální učebna nejen umožní moderní výukové metody (mimo jiné jazykovou laboratoř), ale bude také sloužit jako prostor, kde se budou moci odehrávat přednášky, školení a další aktivity.

Bezbariérovost v sobě zahrnuje stavbu výtahu a instalaci lávek a schodolezů na kratší schodiště budovy, která bude brzy slavit 120 let od svého vzniku. Výtah rovněž umožní snadný přístup do podkroví školy, které by se mohlo stát dalším prostorem, který by do budoucna škola mohla lépe využít ve prospěch vzdělávání.

Projekt by měl být v návaznosti na získání dotace realizován v prvním pololetí roku 2024 s termínem dokončení srpen 2024 tak, aby škola vše mohla začít využívat již od školního roku 2024/25.

Sportoviště pro školu a veřejnost

Projekt sportoviště by měl navázat na výstavbu šaten a jídelny. Zatím existuje pouze ve formě studie, která předpokládá využití prostoru mezi školou a stávajícím domovem pro seniory při ulici Viniční, kde se v současné době nachází již chátrající sportovní areál v majetku MČ. Dalšímu rozvoji bohužel stále brání nekonečný soudní spor o pozemek v těsném sousedství školy.

Fotovoltaika

Střecha ZŠ Gajdošova by mohla být úspěšně osazena fotovoltaikou. Ve svých nákladech by pak škola mohla ušetřit statisíce korun na provozních nákladech.

V současné chvíli se jako možné rychlé a efektivní řešení jeví spolupráce se SAKO Solar. Rádi bychom první fázi fotovoltaiky na střeše Gajdošky provedli nejpozději v roce 2024.

Výměna osvětlení a úprava akustiky

V současné chvíli je zpracováván projekt na výměnu osvětlení ve třídách a na chodbách školy. Projekt má řešit i akustiku v učebnách ve staré budově, kde bylo naměřeny hodnoty dozvuku, které až trojnásobně překračují současné normy.

V koncepci výměny osvětlení se škola rozhodla jít delší, ale koncepční cestou. Výměna trubic ve stávajících 25 let starých zářivkách se jeví jako neefektivní. Učebny by měly získat akustické podhledy a v nich integrovaná nová svítidla se samoregulací výkonu podle aktuálních světelných podmínek. Učebny v téměř 120 let staré budově tak získají naprosto moderní komfort.

Škola plánuje provádět výměnu osvětlení po etapách a zároveň hledá možnosti zapojení dotací z fondů ESF. Odhadované náklady na kompletní realizaci projektu se pohybují kolem 10 milionů.

Na Gajdošce se všichni těšíme na to, jak nám tyhle investice pomohou vytvořit prostředí odpovídající moderní škole 21.století.