Stavba šaten a přístavba jídelny

Počínaje 1.6.2023 má začít stavba šaten a nové jídelny v prostoru před současnou vrátnicí. Z tohoto důvodu přestaneme od 1.6.2023 používat hlavní vchod do školy (bránu, vrátnici). 
Prostor před školou, tam kde jsou žáci zvyklí ráno čekat, bude nejpozději v pondělí 5.6. uzavřen a bude zde vybudováno zázemí staveniště. 
Nový vchod do školy pro žáky bude z ulice Balbínova, čekat tedy budete tam u těch schodů a i odpoledne opustíte školu tímto vchodem.
Přístup ke dveřím ranní družiny zůstane umožněn, ale POZOR, pouze z ulice Balbínova - od parkoviště se ke škole nedostanete, budete muset obejít celý parčík před školou.

Stavba bude trvat 14 měsíců, takže toto opatření bude platit celý příští školní rok. Odměnou nám budou moderní šatny s elektronickým otevíráním skříněk a krásná nová velká a především důstojná jídelna školy a to za tu trochu nepohody přece stojí.

Všem díky, že budete dodržovat všechna bezpečnostní a organizační opatření, která v souvislosti se stavbou na škole budou postupně nastavována.