Zahájení školního roku 2023/2024 a organizace prvního týdne

Vážení rodiče, milí žáci,        UKR→ Шановні батьки, шановні учні,       ENG→ Dear parents and students

slavnostní zahájení školního roku proběhne na školním dvoře v pondělí 4. 9. 2023 od 8.00 hodin.

Žáci 2.-9.ročníků se dostaví do školy nejpozději 7:50 a dostaví se do svých tříd. O žáky těchto ročníků, kteří na naši školu nově nastupují se na vrátnici školy postarají naši asistenti a do jejich třídy je dovedou. 

Prvňáčci společně se svým doprovodem přijdou k vrátnici, tam si děti převezmou naši pedagogové, rodiče se mohou přesunout na školní dvůr. Prosím, abyste přišli o něco dříve, tak, aby zahájení mohlo začít v 8:00. Seznam rozdělení žáků do prvních tříd bude umístěn na dveřích školy u vrátnice. Po slavnostním zahájení na školním dvoře se prvňáčci i se svými rodiči odeberou do tříd, kde je čekají úvodní nejdůležitější informace (předpokládáme ukončení v 10:00).

Při nepřízni počasí proběhne zahájení v jednotlivých třídách.

Organizace prvního školního týdne proběhne následujícím způsobem:

Pondělí: 

  • všichni žáci budou mít dvě vyučovací hodiny, po té odcházejí na oběd nebo do školní družiny.

Úterý: 

  • třídy 1.A+1.B mají 3 vyučovací hodiny se svými třídními (8:00 - 10:45)
  • zbytek tříd prvního stupně - 4 vyučovací hodiny - třídnický systém
  • druhý stupeň - 5 vyučovacích hodin, z toho první 2 vyučovací hodiny třídnické, dále již dle rozvrhu

Středa, čtvrtek, pátek:

  • všechny třídy jsou již vyučovány podle platného rozvrhu, nejvýše však do 13:40

Od pondělí 11.9. již bude probíhat kompletní výuka dle platného rozvrhu.

Provoz školní družiny bude zajištěn v obvyklém režimu (začátek v 6.30 hodin, konec v 17.30 hodin).

Těšíme se na Vás.
Kolektiv pracovníků ZŠ Gajdošova