Organizace školy v týdnu od 18. 12. - 22. 12. 2023

Organizace posledního týdne v tomto kalendářním roce je následující: 

pondělí 18.12. - středa 20.12. - se učí běžně podle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování.

čtvrtek 21.12. - třídnický systém - odpolední výuka odpadá

1. stupeň - končí v průběhu 4. vyučovací hodiny.
2. stupeň končí v průběhu 5. vyučovací hodiny.

Školní družina v běžném provozu do 17.30.

pátek 22.12. - třídnický systém

1. stupeň - končí v průběhu 3. vyučovací hodiny.
2. stupeň končí v průběhu 4. vyučovací hodiny.

Školní družina do 16.00.

Odchody na oběd ve čtvrtek 21. 12. 2023 takto:

11.20 - vstupují do jídelny tyto třídy: 1.M, 2.M, 3.M, 4.M, 5.M - dozor drží třídní učitelé (včetně nalévání polévky),  až se dětí nají odcházejí do třídy, kde je čekají vychovatelky nebo jdou domů.

11.30 - vstupují do jídelny tyto třídy: 1.A, 1.B, 2.A, B, - dozor drží třídní učitelé (včetně nalévání polévky) -až se  dětí nají odvádí je vychovatelky do třídy nebo jdou domů.

11.35 - vstupují do jídelny tyto třídy: 3.A, 3.B, 3.C - dozor drží třídní učitelé (včetně nalévání polévky) - až se dětí nají odcházejí do třídy, kde je čekají vychovatelky nebo jdou domů.

11.40 - vstupují do jídelny tyto třídy: 4.A, 4.B – dozor drží třídní učitelé (včetně nalévání polévky) – až se dětí nají odcházejí do třídy, kde je čekají vychovatelky nebo jdou domů.

11.45 - vstupují do jídelny tyto třídy: 5.A, 5.B, 5.C - dozor drží třídní (včetně nalévání polévky)  - až se dětí nají odcházejí do třídy, kde je čekají vychovatelky nebo jdou domů.

2. stupeň:

12.05 - vstupují do jídelny tyto třídy: 9.A, 9.B, 9.M - dozor drží učitelé, dle rozvrhu (včetně nalévání polévky) – až se dětí nají odcházejí domů.

12.15 - vstupují do jídelny tyto třídy: 8.A, 8.B, 8.C, 8.M - dozor drží učitelé, dle rozvrhu (včetně nalévání polévky) – až se dětí nají odcházejí domů.

12.20 - vstupují do jídelny tyto třídy: 7.A, 7.B, 7.C, 7.M - dozor drží učitelé, dle rozvrhu (včetně nalévání polévky) – až se dětí nají odcházejí domů.

12.30 - vstupují do jídelny tyto třídy: 6.A, 6.B, 6.M - dozor drží učitelé, dle rozvrhu (včetně nalévání polévky) – až se dětí nají odcházejí domů.

Odchody na oběd v pátek 22. 12. 2023 takto:

10.20 - vstupují do jídelny tyto třídy: 1.M, 2.M, 3.M, 4.M, 5.M - dozor drží třídní učitelé (včetně nalévání polévky),  až se dětí nají odcházejí do třídy, kde je čekají vychovatelky nebo jdou domů.

10.30 - vstupují do jídelny tyto třídy: 1.A, 1.B, 2.A, B, - dozor drží třídní učitelé (včetně nalévání polévky) -až se  dětí nají odvádí je vychovatelky do třídy nebo jdou domů.

10.35 - vstupují do jídelny tyto třídy: 3.A, 3.B, 3.C - dozor drží třídní učitelé (včetně nalévání polévky) - až se dětí nají odcházejí do třídy, kde je čekají vychovatelky nebo jdou domů.

10.40 - vstupují do jídelny tyto třídy: 4.A, 4.B – dozor drží třídní učitelé (včetně nalévání polévky) – až se dětí nají odcházejí do třídy, kde je čekají vychovatelky nebo jdou domů.

10.45 - vstupují do jídelny tyto třídy: 5.A, 5.B, 5.C - dozor drží třídní (včetně nalévání polévky)  - až se dětí nají odcházejí do třídy, kde je čekají vychovatelky nebo jdou domů.

2. stupeň:
11.00 - vstupují do jídelny tyto třídy: 9.A, 9.B, 9.M - dozor drží učitelé, dle rozvrhu (včetně nalévání polévky) – až se dětí nají odcházejí domů.

11.10 - vstupují do jídelny tyto třídy: 8.A, 8.B, 8.C, 8.M - dozor drží učitelé, dle rozvrhu (včetně nalévání polévky) – až se dětí nají odcházejí domů.

11.20 - vstupují do jídelny tyto třídy: 7.A, 7.B, 7.C, 7.M - dozor drží učitelé, dle rozvrhu (včetně nalévání polévky) – až se dětí nají odcházejí domů.

11.30 - vstupují do jídelny tyto třídy: 6.A, 6.B, 6.M - dozor drží učitelé, dle rozvrhu (včetně nalévání polévky) – až se dětí nají odcházejí domů.