INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ 1.STUPNĚ DO ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. 4. 2021 se znovu rozjíždí prezenční výuka ve školách – zatím jen na prvním stupni a zřejmě až do konce školního roku jen tzv. rotačním způsobem. 

Jak budou třídy 1. stupně rozděleny?

pondělí 12. 4. přijdou následující třídy – 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C

V pondělí 19. 4. přijdou tyto třídy – 1.A, 1.B, 2.B, 1.M, 2.M, 3.M, 4.M, 5.M 

Třídy budou mít prezenční výuku podle platného rozvrhu a se všemi omezeními (roušky, zákaz Tv, homogenní skupiny žáků apod.) přesně tak, jako tomu bylo v době, kdy byla prezenční výuka naposledy umožněna. Další týden budou na distančním vzdělávání a tak stále dokola.

Novinkou je, že dítě nemůže být vybaveno obyčejnou látkovou rouškou, ale pouze rouškou chirurgickou, tedy homologovanou. Dítě můžete vybavit i respirátorem (na trhu už jsou i dětské), nicméně ten je povinný až pro žáky starší patnácti let.  

Jak to bude s přihlašováním obědů a svačin?

Podrobné informace obdržíte od paní vedoucí jídelny v průběhu čtvrtečního dopoledne prostřednictvím AES.

Jaký bude ranní provoz školy?

Každé pondělí a čtvrtek se bude škola pro žáky otevírat v 7:30 a bude nutné, aby žáci přišli do školy nejpozději v 7:45. Žák normálně půjde do šatny, pak do své třídy a tam si je pedagogický zaměstnanec odvede na místo, kde budou absolvovat antigenní test (viz níže).

V úterý, středu a pátek bude škola otevřená opět standardně od 7:40 a pokud máte vaše dítě ve školní družině, pak je možné, abyste je přivedli ke vchodu do ranní ŠD již v 7:00, tedy model, který byl platný  do konce února.

Jak bude probíhat testování?

Do škol se distribuují dva druhy neinvazivních antigenních testů, v materiálech MŠMT je podrobný návod na to, jak se s nimi pracuje. V této chvíli nevíme, který konkrétně na školu dostaneme. 
Žáci si sami provedou test podle pokynů pedagogického zaměstnance. Jsou to testy, kdy se provádí stěr z okraje nosu (tedy ne ty, co se dělají na PCR). Rodič má právo být u testu přítomen, pomoci. V tomto případě rodič dostane test, návod a bude odeslán i s dítětem do určené místnosti a tam mu test sám pomůže provést. Z organizačních důvodů budeme opravdu velice rádi, když nám projevíte důvěru, že se nám vše podaří i bez vaší přímé účasti, opravdu se není čeho obávat.

Co když bude někdo pozitivní?

Především nemusíte mít obavy, že by někdo křičel: „Nováčková je pozitivní!! Ven ze třídy!!“. Naši zaměstnanci jsou profesionálové a velice diskrétně zařídí, aby případný pozitivní jedinec v klidu opustil prostor testování a počkal na jiném, předem určeném místě, na svoje rodiče, které budeme ihned kontaktovat. Ti si pro pozitivně testované dítě přijdou a budou ihned kontaktovat dětského praktického lékaře, který jim vystaví příslušnou elektronickou žádanku na PCR test (doporučujeme pak navštívit například laboratoř Elizabeth Pharmacon HTTPS://WWW.E-GENE.CZ/TESTOVANI-NA-COVID19.HTML na Rokycanově ulici pár metrů od školy).

V případě, že se takto objeví pozitivní žák v pondělí, nemá to na zbytek školy žádný vliv. V případě, že se takto objeví pozitivně testovaný žák ve čtvrtek, zavoláme všem rodičům z dotčené třídy (případně oddělení ŠD, které vzniklo z více než jedné třídy) a všichni tito žáci budou muset domů a přejdou na distanční výuku do doby, než bude znám kontrolní výsledek PCR testu toho žáka, který byl pozitivně testován na antigenním samotestu. Lze tedy předpokládat, že v tomto případě žáci budou na distanční výuce i v pátek. V případě, že test bude negativní, je vše OK, v případě, že se pozitivita potvrdí, rozhodne hygiena, co bude následovat, ale protože pak následuje týden distanční výuky, lze předpokládat, že pokud se nákaza v kolektivu nebude šířit a neobjeví se další pozitivní případy, za další týden půjdou žáci zase normálně do školy.

Co když patřím do skupiny zaměstnanců, kteří mají nárok, aby jejich dítě chodilo do školy každý týden?

Pokud patříte do některé z následujících skupin zaměstnanců:

  • - zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
  • - pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
  • - pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
  • - zaměstnanci bezpečnostních sborů 
  • - příslušníci ozbrojených sil 
  • - zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví 
  • - zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
  • - zaměstnanci Úřadu práce České republiky 
  • - zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení 
  • - zaměstnanci Finanční správy České republiky 

Pak máte nárok, aby vaše dítě, bylo ve škole i v týdnu, kdy je jeho třída na distanční výuce. Nebude se jednat o výuku ve škole, ale žák bude ve školní družině a tam se bude v homogenní skupině jiných žáků z jiných tříd pod dohledem pedagogického zaměstnance školy učit v podstatě „distančním“ způsobem se zbytkem svojí třídy, jen ne z domu, vy můžete v klidu do práce.

K organizaci takové pobytu žáka ve škole vám v tuto chvíli nejsme schopni nic víc sdělit, dokud nebudeme znát zájem o tuhle poskytovanou službu, a proto, pokud budete mít zájem nám vaše dítě svěřit i v tomhle případě, prosím obratem (opravdu hned - díky) vyplňte kratičký formulář ZDE (připravte si jméno zaměstnavatele a firemní telefonní kontakt na vašeho nadřízeného). Podle našeho výkladu by se mělo jednat o děti, které ještě nedovršily 10 let věku, pro ně jsme schopni službu garantovat, formulář však vyplňte, i když vaše dítě je starší. Uvidíme, jaké budeme mít možnosti. V případě sourozenců je nutné za každé dítě vyplnit formulář zvlášť. Jakmile nám bude jasné, o jak velkou skupinu žáků se bude jednat, můžeme to celé zorganizovat a dáme vám přesnější informace. Tito žáci se budou pochopitelně testovat každý týden.

Všem vám velice děkuji za spolupráci a jako vždy se na Gajdošce budeme snažit vším tím proplout s co nejmenšími ztrátami a vytěžit maximum pro vzdělávání našich dětí ….a o to přece jde.

Rostislav Novotný – ředitel školy