Organizace výuky v posledním týdnu - 24.6. - 28.6.2024

V závěrečném týdnu bude organizace výuky následující: (třídní učitelé mohou organizaci upravit podle potřeby, ale budou vás o tom informovat)

Pondělí + úterý - dle rozvrhu - odpolední výuka odpadá
Středa + čtvrtek - třídnický systém - počet hodin podle rozvrhu - odpolední výuka odpadá
Pátek - všichni končí po 2. vyučovací hodině. Ti co nejdou do družiny jdou po skončení vyučování na oběd a pak domů. Družinové děti budou obědvat v průběhu dopoledne.

Provoz školní družiny v pátek 28.6. zkrácen do 16 hodin.