SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku proběhne na školním dvoře ve středu 1. 9. 2021 od 8.00 hodin.

Žáci 2.-9.ročníků se dostaví do školy nejpozději 7:50 a dostaví se do svých tříd. O žáky těchto ročníků, kteří na naši školu nově nastupují se na vrátnici školy postarají naši asistenti a do jejich třídy je dovedou. V případě změny umístění vaší třídy a dalších podrobnějších informací, očekávejte informace od vašich třídních vyučujících prostřednictvím AES. Připomínáme, že ke vstupu do školy již opět používáme oficiální vchod, tedy bránou z ulice Gajdošova.

Prvňáčci společně se svým doprovodem přijdou k vrátnici, tam si děti převezmou naši pedagogové. Prosím, abyste přišli o něco dříve, tak, aby zahájení mohlo začít v 8.00. Seznam rozdělení žáků do prvních tříd bude umístěn na dveřích školy u vrátnice. Doprovod prvňáčků může být při zahájení přítomen za dodržení obecných hygienických pravidel (rozestupy, respirátor).

Při nepřízni počasí proběhne zahájení v jednotlivých třídách. 

Organizace prvního školního týdne proběhne následujícím způsobem:

Středa: všichni žáci budou mít dvě vyučovací hodiny;

Čtvrtek: prvňáčci 3 vyučovací hodiny se svými třídními, 1. stupeň + třída VI.M - 4 vyučovací hodiny - třídnický systém, druhý stupeň - 5 vyučovacích hodin, z toho první 2 vyučovací hodiny třídnické, dále již dle rozvrhu, odpolední vyučování žáků 8. a 9.ročníku neprobíhá;

Pátek: prvňáčci 4 vyučovací hodiny se svými třídními, zbytek školy podle platného rozvrhu;

Provoz školní družiny bude zajištěn v obvyklém režimu (začátek v 6.30 hodin, konec v 17.30 hodin).

Informace týkající se testování:

Testování žáků proběhne 1.9. metodou poolingového testu PCR (jedná se o stejný test, jako jsem používali až do června, tedy pouhé "olíznutí tyčinky") proběhne po slavnostním zahájení v jednotlivých třídách. Další testování se uskuteční v pondělí 6.9. 2021.

Testovat se nemusí žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. O těchto skutečnostech informuje zákonný zástupce třídního učitele. Ve společných prostorách školy je i přes plošné testování bohužel nařízeno nosit ochranu dýchacích cest.

Těšíme se na vás.

Kolektiv zaměstnanců Gajdošky :)