Pozvánka na Plenární schůzi Spolku rodičů a třídní schůzky - pondělí 6.9.2021

Dobrý den,
zveme vás na Plenární schůzi Spolku rodičů, která se uskuteční v pondělí 6. 9. 2021 od 16:15 v jídelně školy.

Dále se uskuteční setkání se třídními učiteli ve třídách (mimo první ročníky) a to zpravidla v časech (přesnější informaci očekávejte od vašeho třídního učitele):
1. stupeň 17:00 až 17:30
2. stupeň 17:30 až 18:00:

V pondělí také proběhnou doplňující volby do školské rady za zákonné zástupce na vrátnici školy a to od 14.00 do 18.00.

ZŠ Gajdošova