Volnočasové aktivity v roce 2021/2022

V letošním školním roce bude škola organizovat kroužky pro naše žáky. Kroužky jsou spolufinancovány prostřednictvím Spolku rodičů při Základní škole, Brno, Gajdošova 3, prostřednictvím dotace z programu Otevřená škola – Magistrát města Brna  a prostřednictvím dotace z Nadace Agrofet. Cena za pololetí je 500 Kč za každý kroužek. (za předpokladu, že rodiče platí příspěvek do Spolku rodičů, jinak je cena 800 Kč). Bližší informace najdete v menu “Žáci a rodiče → volnočasové aktivity”.

Soubory