Testování žáků

Vážení rodiče,

v pondělí 8. 11. se při příchodu do školy mají žáci otestovat na přítomnost viru sars-cov 19.

Na naší škole bude testování probíhat přímo ve třídách. Žáci se dostaví na pondělní vyučování s dostatečným předstihem tak, aby v 7:50 již byli ve svých třídách tak jako by už mělo probíhat vyučování. Žáci se otestují pod dozorem vyučujícího, který u nich ve třídě učí první vyučovací hodinu.  Škola bude pro žáky otevřena již v 7:30. Žáci navštěvující ranní školní družinu se otestují hned po příchodu do školy přímo v oddělení ranní ŠD.

K testování se budou používat antigenní testy na bázi neinvazivního výtěru z nosu (žáci si zasunou tyčinku 1 cm na okraj nosu). Pokud bude test pozitivní, budou zákonní zástupci informováni a vyzváni k tomu, aby si dítě ze školy vyzvedli.

Moc by nám pomohlo, kdybyste akceptovali testy, které má škola k dispozici. Pokud chcete pro vaše děti použít jiný schválený antigenní test, dostavíte se s dítětem osobně a test mu provedete vy sami v místnosti k tomuto účelu vyčleněné.

Pokud nechcete, aby se vaše dítě účastnilo testování vůbec (je očkované, prodělalo nemoc …) je nutné, abyste nám tuhle skutečnost oznámili písemně (v ideálním případě prosíme použijte formulář pod článkem) - dítě pak jen ráno odevzdá vyučujícímu oznámení s vaším podpisem.

Soubory