Projekt EXTRATŘÍDA – ŠKOLA MŮŽE BÝT I ZÁBAVA

V září 2021 naši žáci z loňské 9.M třídy uskutečnili v 6.M třídě projekt Extratřída – Škola může být i zábava. V loňském školním roce připravili „krabici“ s materiály – videi, pomůckami, literaturou a metodikou pro učitele. Tématem projektu byla 2. Světová válka a projekt byl zaměřen na prožitkové upevnění si letopočtů, historických souvislostí a míst ve druhé světové válce. Na úvod starší žáci seznámili ty mladší s harmonogramem projektu a spolu s se žáky 6.M zpracovali myšlenkovou mapu o informacích které již žáci ví, a s otázkami na které by žáci během projektu chtěli najít odpověď. Poté shlédli film Život je krásný a rozdali si nové identity – karty opravdových dětí z koncentračního tábora v Terezíně. Tyto nová identity provázela žáky celým projektem. Druhý den se konala exkurze do Terezína. Městem nás provedli naši loňští deváťáci a Malou pevností profesionální průvodce. Poté ve škole v dalších dnech žáci studovali literaturu, pracovali s pomůckami, pracovali s pracovními listy, vyhledávali informace a sledovali dokumenty o tématu. Poté se věnovali psaní deníků daných dětí z Terezína a ilustrování obrázků k deníkům. Výstupem projektu je Deník Extratřídy do kterého přispěl každý žák coby jeho identita dítěte z Terezína stranou z deníku a taktéž obrázkem. Žáci si vyzkoušeli psaní tuší. Zpětná vazba od žáků byla velice kladná. Zpětná vazba od učitelů taktéž. Budeme se těšit na další společné projekty. „Krabice“ s materiály je k dispozici dalším školám k zapůjčení.


Aktivita/akce/materiál je realizován v rámci projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177. Žadatelem je Jihomoravský kraj.

Fotogalerie