ALTERNATIVNÍ VÝUKA MONTESSORI

Naše škola má již mnohaletou zkušenost s alternativní výukou Montessori. Začínali jsme již v září 2005 otevřením první třídy - v té době jediné na Moravě. Dnes se nám úspěšně daří implementovat alternativu Montessori i na druhý stupeň základní školy a vedle dvou tzv. běžných tříd máme i třídy s touto žádanou alternativou.

WEBOVÉ STRÁNKY SPOLKU ŠKOLA MONTESSORI

FB ŠKOLA MONTESSORI