ERASMUS+

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 

Díky našemu členství v konsorciu bude možné na podzim 2023 uskutečnit výjezd našich žáků do Chorvatska, kde budou pracovat na společném projektu se základní školou v městečku Bibinje.

Podrobnosti celé akce budou včas zveřejněny.