Šablony - JAK

Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/22_002/0001998

Realizace:
1. 9. 2022 – 31. 8. 2025

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

SPECIFICKÉ CÍLE PROJEKTU:

Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy 

Aktivity projektu:

  • Školní asistent ZŠ
  • Školní speciální pedagog ZŠ
  • Školní psycholog ZŠ
  • Sociální pedagog ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
  • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK