MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V MĚSTĚ BRNĚ IV

Naše základní škola se jako partner účastní projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV“ (MAP Brno IV), registrační číslo CZ.02.02.04/00/23_017/0008245, který Statutární město Brno realizuje od 1. 1. 2024.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Projekt navazuje na realizaci předcházejících projektů MAP I, MAP II a MAP III Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR již od roku 2016. Projekt potrvá dva roky, do 31. 12. 2025, a do jeho aktivit je zapojena většina základních, mateřských a základních uměleckých škol různých zřizovatelů působících na území města Brna. 

Soubory