KLÍČOVÉ KOMPETENCE A KULINÁRNÍ TRADICE

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_012/0008063

Realizátor projektu: Skutečně zdravá škola, z.s. (WWW.SKUTECNEZDRAVASKOLA.CZ)

Cílem projektu je podpora a rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků prostřednictvím tématu jídlo, vaření, stolování a pěstování a s využitím potenciálu propojení formálního a neformálního vzdělávání. Jídlo, vaření a pěstování je mnohovrstevnaté téma, jež umožňuje rozvíjet prakticky všechny klíčové kompetence. V rámci projektu vznikne celkem 6 vzdělávacích programů pro děti a žáky MŠ a ZŠ s popisem metodik a s pomůckami včetně motivačních a edukativních videí.

Školy jsou do projektu zapojené jako spolupracující subjekty, nikoliv jako partneři. Spolupráce na projektu tedy nemá žádný vliv na další projekty školy.

Pro ZŠ Gajdošova Brno: v rámci projektu autoři a autorky ze Skutečně zdravé školy vytvoří  vzdělávací program pro 1. - 2. třídu ZŠ na téma „Jídlo v obrázcích“. Rámcový popis programu přikládáme níže. Úkolem školy bude program ověřit v plném rozsahu ve výuce nebo při mimoškolní činnosti. Půjde o celkem 12 vyučovacích hodin (formou projektových dní nebo samostatných bloků nebo hodin) a jednu exkurzi na farmu v regionu (exkurzi zajistíme, hradíme dopravu i program na farmě včetně občerstvení).