PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH VE MĚSTĚ BRNĚ

V projektu jsou dále systematicky podporovány školy s vyšším a vysokým počtem znevýhodněných žáků, a to v oblasti spolupráce s rodiči žáků.

V rámci tohoto projektu probíhá několik aktivit, z nichž nejrozsáhlejší je doučování žáků zapojených škol, které úspěšně navazuje na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhá již od září 2014 a která je vysoce ceněna školami, rodiči i samotnými žáky. Doučování a mentorská práce se žáky probíhá na všech zapojených školách i organizacích.

Bližší INFORMACE O PROJEKTU.