VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA VE MĚSTĚ BRNĚ (S PODPOROU MMB)

Projekt začal v září 2006 v 10 základních a 10 mateřských školách. Školy musely pro výběr do zařazení do projektu splnit kritéria – zájem školy se do projektu zaplnit, velikost školy, personální a materiální podmínky školy a zpracovaný školní vzdělávací program koncipovaný se záměrem výuky angličtiny.

Díky tomuto projektu může naše škola nabízet výuku anglického jazyka již od první třídy a to ve skupinkách o malém počtu žáků.