Složení školské rady

Členové školské rady ke dni 7. 9. 2021:

Za pedagogické pracovníky:
Mgr. Pavel Horák (Předseda školské rady)
Mgr. Hana Menšíková
Mgr. Zuzana Beránková
 

Za zákonné zástupce:
Mgr. Ivana Kittelová
Ing. Lucie Košinarová
Vlastimil Sendler

Za zřizovatele:
Mgr.&Mgr. Lucie Grůzová, PhD.
Ing. arch. Ondřej Skála
Ing. Ondřej Procházka