Volby do školské rady při Základní škole, Brno, Gajdošova 3

Stav: Archivováno
Vyvěšeno od: 31. 7. 2023
Vyvěšeno do: 6. 9. 2023

Oznámení o konání voleb členů školské rady při Základní škole Brno, Gajdošova 3

Ředitel Základní školy Gajdošova 3, Brno, 615 00, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady při Základní škole, Brno, Gajdošova 3 a oznamuje termín a místo konání voleb. Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem, Zastupitelstvo městské části Brno-Židenice statutárního města Brna, dne 29.6.2005. Průběh voleb bude zajištěn volební komisí, jejíž složení bude zveřejněno ve škole.

 Termín:

11. 9. 2023 od 15 do 17 hodin

 Podání návrhů:

Podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce žáků prosím do 7. 9. 2023 na sekretariátu školy nebo emailem na adresu: rostislav.novotny@zsgajdosova.cz

Podání návrhů kandidátů za pedagogické pracovníky prosím do 7. 9. 2023 na sekretariátu školy nebo emailem na adresu: rostislav.novotny@zsgajdosova.cz

Místo konání voleb:

ZŠ Gajdošova 3, Brno, 615 00, vrátnice školy – zákonní zástupci

ZŠ Gajdošova 3, Brno, 615 00, vrátnice školy – pedagogičtí pracovníci

Složení rady:

Školská rada má 9 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

 Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Volby volených členů školské rady probíhají podle volebního řádu, který vydává zřizovatel. V tomto období se budou volit 3 členové z řad zákonných zástupců a 3 členové z řad pedagogických pracovníků vždy na období 3 let.

 Způsob volby:

Členy školské rady volí oprávněné osoby z navržených kandidátů. První tři kandidáti z řad zákonných zástupců, kteří obdrželi největší počet hlasů, jsou zvoleni. První tři kandidáti z řad pedagogických pracovníků, kteří obdrželi největší počet hlasů, jsou zvoleni.

Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

Vedení školy oznámí výsledek voleb zřizovateli.

Soubory