Třídní schůzky, schůze Spolku rodičů a volby do školské rady - pondělí 11.9.2023

Dobrý den,

zveme vás na třídní schůzky, schůzi Spolku rodičů a k volbám do školské rady, všechny akce se uskuteční v pondělí 11.9.2023.

16.15 - Plenárni schůze Spolku rodičů - zváni jsou všichni rodiče - proběhne ve třídě 7.A (vedle ředitelny)

17.00 - Třídní schůzky - I. stupeň

17.30 - Třídní schůzky - II. stupeň

V době od 16.30 - 17.30 bude ve studovně školy k dispozici odborník na náš systém - Aristoteles, který vám rád pomůže s přihlášením, změnou hesla, spřažením účtů či podobně.

V době od 15.00 - 18.00 budou na vrátnici školy probíhat volby do školské rady za zákonné zástupce žáků. 

Podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce žáků prosím do 7. 9. 2023 na sekretariátu školy nebo emailem na adresu: rostislav.novotny@zsgajdosova.cz

Veškeré informace k volbám do školské rady viz úřední deska:

Volby do školské rady při Základní škole, Brno, Gajdošova 3 - Základní škola Gajdošova (zsgajdosova.cz)

Těšíme se na Vás.