INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD PONDĚLÍ 26.4.

Vážení rodiče, milí žáci,

v provozu školy se od pondělí 26. 4. nic zásadního nemění. I nadále se první stupeň vyučuje rotačním způsobem a i nadále druhý stupeň zůstává doma na distanční výuce.

Největší změnou jsou hromadné PCR testy na celém prvním stupni, o kterých jste již byli podrobně informováni. Od pondělí 26. 4. se těchto testů budou účastnit všichni žáci, kteří jsou na prezenční výuce. Nebude již tedy možné provádět vlastní antigenní testy doma, a prokazovat se čestným prohlášením, ale vzhledem k bezproblémovému a jednoduchému průběhu PCR testu k tomuto neexistuje ani racionální důvod. Přesto se může stát, že bude muset žák podstoupit antigenní test a to v případě, že v pondělí ráno, při testování PCR nebude ve škole a přijde později a nebo nastoupí do školy jiný den například po nemoci a podobně.

Protože testování není časově a logisticky náročné a probíhá jen v pondělí, bude provoz školy časově opět v normálu. Pro žáky IZS bude možnost přijít do školy už v 7:00 hodin vchodem pro ranní ŠD, škola se pro žáky otevře v 7:40. Až do konce školního roku je hlavním vchodem do školy vchod z ulice Balbínova.

Ve středu 28.4. budou do školy pozvaní žáci 9.ročníků, kteří budou konat přijímací zkoušky a udělají si antigenní test. Na základě výsledku testu jim pak škola vystaví potvrzení o negativním testu, kterým se budou prokazovat na přijímacích zkouškách 3. 5. respektive 4. 5. V pátek 30.4. pak do školy budou moci přijít žáci 7.ročníků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia a udělají si antigenní test ze stejného důvodu. Jak v případě 9.ročníků tak v případě 7.ročníků bude ještě konkrétní hodina a organizace testování upřesněna zprávou v AES. Žáci 5.ročníků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia a kteří budou ve škole (5.ABC), si rovněž v pátek udělají antigenní test a škola vystaví potvrzení. Do školy za stejným účelem přijdou i žáci 5.M, kteří se hlásí na SŠ. Škola má povinnost vám tohle testování nabídnout a vystavit potvrzení, pokud s tím nesouhlasíte, nebo nebydlíte zrovna blízko u školy, můžete si zajít do jakéhokoliv testovacího centra a tam absolvovat libovolný typ testu a nechat si vystavit potvrzení o negativním testu, bez kterého vaše dítě nepustí na SŠ k příjimacím zkouškám. Bližší dotazy k povinnosti prokázat se testem na přijímacích zkouškách prosím směřujte na konkrétní střední školu.

Od pondělí 26.4. do pátku 30.4. probíhá na škole sběr žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání, respektive žádostí o odklad přesně podle zveřejněných pokynů.

Dovolte mi ještě jednou poděkovat za vaši podporu a pomoc při organizaci vzdělávání našich žáků, která vůbec není jednoduchá.

Rostislav Novotný - ředitel školy